yah sure chắc chắn là như vậy rồi

I'm sure he did. All right, well, I appreciate the cooperation, Deputy, and, uh, when I need you, I will come find you, okay?

Thấy ko Eugeo, nếu như Alice,người học tập tối đa buôn bản vẫn thưa vậy thì chắc chắn là vậy rồi!

Bạn đang xem: yah sure chắc chắn là như vậy rồi

Chắc chắn là vậy rồi, những đứa bạn của Shop chúng tôi đã đi được trì trệ dần, hí lên, bơi lội vòng tròn trĩnh và tấn công tương đối nước.

Sure enough, our fishy friends had slowed down and were whinnying and swimming in circles, sniffing the water.

Most certainly, because I love it a great giảm giá.

Nếu các bạn thưa nó ko tương quan gì cho tới tôi, chắc chắn là vậy rồi.

Nếu các bạn cho tới rằng“ Chắc chắn là vậy rồi, tuy nhiên thành phố Hồ Chí Minh của tôi không tồn tại đầy đủ những con gấu đồ sộ rộng lớn nhằm hoàn toàn có thể cho tới xử lí không còn toàn cỗ lũ Zombie”, bạn phải nghĩ về giản dị và đơn giản rộng lớn.

Xem thêm: tiểu manh bạo quân vừa ngọt vừa hung

If you're saying,“Sure, but it's not lượt thích my thành phố is full of bears that can come eat all the zombies,” you need đồ sộ think smaller.

Nếu các bạn nói“ Chắc chắn là vậy rồi, tuy nhiên thành phố Hồ Chí Minh của tôi ko thể đẫy rẫy những con gấu đồ sộ rộng lớn nhằm hoàn toàn có thể cho tới xử lí không còn toàn cỗ lũ Zombie”, bạn phải nghĩ về giản dị và đơn giản rộng lớn.

If you're saying,"Sure, but it's not lượt thích my thành phố is full of bears that can come eat all the zombies," you need đồ sộ think smaller.

Việt Nam tất cả chúng ta một nước tự tại báo mạng, chắc chắn là như vậy rồi.

Xem thêm: kiến thức kì quái đã được tiếp thu

A không tính phí press is essential đồ sộ a không tính phí nation- I'm sure of that.

Chuyện này chắc chắn là như vậy rồi, tuy nhiên lúc này Trái Đất đang được cần chịu đựng cuộc xịn hoảng to hơn thật nhiều Lever của chính nó.

They definitely are, but this is a crisis that's two whole stages higher phàn nàn Earth's current levels.