xuyên về niên thiếu công lược lão công

Trở lại niên thiếu thốn cưa lão công #reviewtruyen #truyentranh #fyp #xh #xuhuong2023

165 Likes, TikTok video clip from 🧸𝙢𝙩𝙝𝙪🌺💦 (@nt_mthu_): "thấy cũng tội tuy nhiên thôi này là ông xã chụy 😂 #xuyên_về_niên_thiếu_công_lược_lão_công #mthu🌥️ #ngth_mthu_ #xuhuongtiktok @✨mthu🍒💦". nhạc nền - 🧸𝙢𝙩𝙝𝙪🌺💦.

thấy cũng tội tuy nhiên thôi này là ông xã chụy 😂 #xuyên_về_niên_thiếu_công_lược_lão_công #mthu🌥️ #ngth_mthu_ #xuhuongtiktok @✨mthu🍒💦

1.4K Likes, 46 Comments. TikTok video clip from ❄️Unna_Anna❄️💫 (@unna_truyentranh): "Vậy là chuẩn bị ngược rồi hả😔🥲#XUYÊNVỀNIÊNTHIẾUCÔNGLƯỢCLÃOCÔNG#bachdaodao🍉🍓 #bachdaodao #bachdaodao#giangungha #giangungha❤ #xuhuong #giangungha_bachgiaogiao #giangungha_bachdaodao #bachdaodao_giangungha #bachdaodao_giangungha #bachdaodaovsgiangungha #bachdaodao". nhạc nền - Shuffle 🥘 - ❄️Unna_Anna❄️💫.

Vậy là chuẩn bị ngược rồi hả😔🥲#XUYÊNVỀNIÊNTHIẾUCÔNGLƯỢCLÃOCÔNG#bachdaodao🍉🍓 #bachdaodao #bachdaodao#giangungha #giangungha❤ #xuhuong #giangungha_bachgiaogiao #giangungha_bachdaodao #bachdaodao_giangungha #bachdaodao_giangungha #bachdaodaovsgiangungha #bachdaodao

1.3K Likes, 30 Comments. TikTok video clip from Cá muối hạt cày phim, truyện🐟 (@camuoicayphim_truyen): "Tên truyện: XUYÊN VỀ NIÊN THIẾU CÔNG LƯỢC LÃO CÔNG #janri🧸 #kzt🧂 #gđ_hỏny🥀 #🌑moon_team #☁️weather_team☁️ #glu🎋 #💦sea_team🌊 #✨hannie_team🥀 #💞yew_truyện_tranh💞🤭 #🎭kisame_team🎭🦈 #aki_lu💝na #🌼su_flower☘️ #gđ_diệp_lăng🥀 #truyệntranh_team💞 #🎭gđ_lạc_tỷ☘️ #🌼gd_truyen_tranh❄️ #✨team_truyện_tranh👑 #📚gđ✨_đào_đào🍑💫". nhạc nền - Cá muối hạt cày phim, truyện🐟.

Tên truyện: XUYÊN VỀ NIÊN THIẾU CÔNG LƯỢC LÃO CÔNG #janri🧸 #kzt🧂 #gđ_hỏny🥀 #🌑moon_team #☁️weather_team☁️ #glu🎋 #💦sea_team🌊 #✨hannie_team🥀 #💞yew_truyện_tranh💞🤭 #🎭kisame_team🎭🦈 #aki_lu💝na #🌼su_flower☘️ #gđ_diệp_lăng🥀 #truyệntranh_team💞 #🎭gđ_lạc_tỷ☘️ #🌼gd_truyen_tranh❄️ #✨team_truyện_tranh👑 #📚gđ✨_đào_đào🍑💫

234 Likes, TikTok video clip from 🍀Tang_trĩ❤️Tỷ🍀 (@hoang.minh.anh): "🥰💘🍀 #truyentranh #ngôntình #manhua #xuyên_về_liên_thiếu_công_lượclão_công💘 #xuhuong #CapCut #xuhuong2023 #hoangminhanh🥀💘". nhạc nền - 🍀Tang_trĩ❤️Tỷ🍀.

🥰💘🍀 #truyentranh #ngôntình #manhua #xuyên_về_liên_thiếu_công_lượclão_công💘 #xuhuong #CapCut #xuhuong2023 #hoangminhanh🥀💘

131 Likes, TikTok video clip from _3.th3_🌷🍇 (@_vtq.quniii_): "#🍀truyệntranhbốn_mùa🌸 #🐳thủy_cung_anime💦💫 #ft_grp🥀 #Daza_🎭 #💫🌺gđ_anh_đào🌺💫 #❄️winer_team☄️ #💫cafe_☕️ #xuyenvethoinienthieucongluoclaocong". nhạc nền - q☋nίίίί - _3.th3_🌷🍇.

#🍀truyệntranhbốn_mùa🌸 #🐳thủy_cung_anime💦💫 #ft_grp🥀 #Daza_🎭 #💫🌺gđ_anh_đào🌺💫 #❄️winer_team☄️ #💫cafe_☕️ #xuyenvethoinienthieucongluoclaocong

28 Likes, TikTok video clip from 𝗥𝝰𝗻♥︎<brùa🐢> (@_sukara123ttqc_): "liệu nhì người dân có về cùng nhau được ko ?? xuyên về niên thiếu công lược lão công chap 42 #chip💍💞#klw🐰#roli🐰_#rwt_✨#học_viện_degrey🌷#flora🍂#fg_🌻#xly🌻#crayeon💞🌈#ega🌸#🌸🌷k-pop💞 #_❤️‍🩹zayza_🩶#yangzi💜gr#dmy💞cherry_gmv🥀#blyama_team #zanz_🌻#dw🕊 #qln🎡#tim❀b#koesl💫 #lewa🐰#hanlli🍃#🍒chanh🍋#hari_team🎀 #💞gđ_blink💍🌷💮 #gđ_blink💍🌷💮#đgh_tinhtinh🐹💞🦊 #guh_bdd_*💍 #chip💍💞 #🍀_aurora_🍀#Hannie_family🌷 #team_genz🦈#sun_gr🎶#🐳lac_truyen🐬 #🎀gt_dr_metruyen🎀#🌸🌷Gđ_mê_truyện_tranh🥀🌸🥇##gđ_blink💍🌷💮#🍀leaf🌿#🍰john🍨#jow🌻#team_wixl🍷#wx🍡#🍏giie🍏 #🎨vẽ_edit🍡✨@#🍰john🍨#lowa🔮_kori🎎 #yz_🎀#nah_🍇#sniee🧚#ziin🍒🌿#Family_annie✨🎠 #🌻_dochiz_🌻#milktea_🍼 #🎨vẽ_edit🍡✨ #👑nd_tl👑 #🍀leaf🌿 #age⚡ #arycuttii🌷#👑nd_tl👑#rel🐇✨#milktea_🍼#♕ɾմɾí_եҽɑʍ#ane🍁#amg🍸 #cherry_gmv🥀 #Peachtea🍑🌿#Xusocolens✨#🍁tiểu_sảng🌠#Aqu🕊#Nv_🦊🍃#mike🐰_team🌷#zhuzhixin🧀💕#gđblink💐#sbr🎀#Bown🍀#Aqu_🍁#học_viện_degrey🌷  tui ss#chip💍💞#klw🐰#roli🐰_#rwt_✨#học_viện_degrey🌷#flora🍂#fg_🌻#xly🌻#crayeon💞🌈#ega🌸#🌸🌷k-pop💞 #_❤️‍🩹zayza_🩶#yangzi💜gr#dmy💞cherry_gmv🥀#blyama_team #zanz_🌻#dw🕊 #qln🎡#tim❀b#koesl💫 #lewa🐰#hanlli🍃#🍒chanh🍋#hari_team🎀 #💞gđ_blink💍🌷💮 #gđ_blink💍🌷💮#đgh_tinhtinh🐹💞🦊 #guh_bdd_*💍 #chip💍💞 #🍀_aurora_🍀#Hannie_family🌷 #team_genz🦈#sun_gr🎶#🐳lac_truyen🐬 #🎀gt_dr_metruyen🎀#🌸🌷Gđ_mê_truyện_tranh🥀🌸🥇##gđ_blink💍🌷💮#🍀leaf🌿#🍰john🍨#jow🌻#team_wixl🍷#wx🍡#🍏giie🍏 #🎨vẽ_edit🍡✨@#🍰john🍨#lowa🔮_kori🎎 #yz_🎀#nah_🍇#sniee🧚#ziin🍒🌿#Family_annie✨🎠 #🌻_dochiz_🌻#milktea_🍼 #🎨vẽ_edit🍡✨ #👑nd_tl👑 #🍀leaf🌿 #age⚡ #arycuttii🌷#👑nd_tl👑#rel🐇✨#milktea_🍼#♕ɾմɾí_եҽɑʍ#ane🍁#amg🍸 #cherry_gmv🥀 #Peachtea🍑🌿#Xusocolens✨#🍁tiểu_sảng🌠#Aqu🕊#Nv_🦊🍃#mike🐰_team🌷#zhuzhixin🧀💕#gđblink💐#sbr🎀#Bown🍀#Aqu_🍁#học_viện_degrey🌷". nhạc nền - ❤️‍🩹_zayza_🩶 - 𝗥𝝰𝗻♥︎<brùa🐢>.

liệu nhì người dân có về cùng nhau được ko ?? xuyên về niên thiếu công lược lão công chap 42 #chip💍💞#klw🐰#roli🐰_#rwt_✨#học_viện_degrey🌷#flora🍂#fg_🌻#xly🌻#crayeon💞🌈#ega🌸#🌸🌷k-pop💞 #_❤️‍🩹zayza_🩶#yangzi💜gr#dmy💞cherry_gmv🥀#blyama_team #zanz_🌻#dw🕊 #qln🎡#tim❀b#koesl💫 #lewa🐰#hanlli🍃#🍒chanh🍋#hari_team🎀 #💞gđ_blink💍🌷💮 #gđ_blink💍🌷💮#đgh_tinhtinh🐹💞🦊 #guh_bdd_*💍 #chip💍💞 #🍀_aurora_🍀#Hannie_family🌷 #team_genz🦈#sun_gr🎶#🐳lac_truyen🐬 #🎀gt_dr_metruyen🎀#🌸🌷Gđ_mê_truyện_tranh🥀🌸🥇##gđ_blink💍🌷💮#🍀leaf🌿#🍰john🍨#jow🌻#team_wixl🍷#wx🍡#🍏giie🍏 #🎨vẽ_edit🍡✨@#🍰john🍨#lowa🔮_kori🎎 #yz_🎀#nah_🍇#sniee🧚#ziin🍒🌿#Family_annie✨🎠 #🌻_dochiz_🌻#milktea_🍼 #🎨vẽ_edit🍡✨ #👑nd_tl👑 #🍀leaf🌿 #age⚡ #arycuttii🌷#👑nd_tl👑#rel🐇✨#milktea_🍼#♕ɾմɾí_եҽɑʍ#ane🍁#amg🍸 #cherry_gmv🥀 #Peachtea🍑🌿#Xusocolens✨#🍁tiểu_sảng🌠#Aqu🕊#Nv_🦊🍃#mike🐰_team🌷#zhuzhixin🧀💕#gđblink💐#sbr🎀#Bown🍀#Aqu_🍁#học_viện_degrey🌷 tui ss#chip💍💞#klw🐰#roli🐰_#rwt_✨#học_viện_degrey🌷#flora🍂#fg_🌻#xly🌻#crayeon💞🌈#ega🌸#🌸🌷k-pop💞 #_❤️‍🩹zayza_🩶#yangzi💜gr#dmy💞cherry_gmv🥀#blyama_team #zanz_🌻#dw🕊 #qln🎡#tim❀b#koesl💫 #lewa🐰#hanlli🍃#🍒chanh🍋#hari_team🎀 #💞gđ_blink💍🌷💮 #gđ_blink💍🌷💮#đgh_tinhtinh🐹💞🦊 #guh_bdd_*💍 #chip💍💞 #🍀_aurora_🍀#Hannie_family🌷 #team_genz🦈#sun_gr🎶#🐳lac_truyen🐬 #🎀gt_dr_metruyen🎀#🌸🌷Gđ_mê_truyện_tranh🥀🌸🥇##gđ_blink💍🌷💮#🍀leaf🌿#🍰john🍨#jow🌻#team_wixl🍷#wx🍡#🍏giie🍏 #🎨vẽ_edit🍡✨@#🍰john🍨#lowa🔮_kori🎎 #yz_🎀#nah_🍇#sniee🧚#ziin🍒🌿#Family_annie✨🎠 #🌻_dochiz_🌻#milktea_🍼 #🎨vẽ_edit🍡✨ #👑nd_tl👑 #🍀leaf🌿 #age⚡ #arycuttii🌷#👑nd_tl👑#rel🐇✨#milktea_🍼#♕ɾմɾí_եҽɑʍ#ane🍁#amg🍸 #cherry_gmv🥀 #Peachtea🍑🌿#Xusocolens✨#🍁tiểu_sảng🌠#Aqu🕊#Nv_🦊🍃#mike🐰_team🌷#zhuzhixin🧀💕#gđblink💐#sbr🎀#Bown🍀#Aqu_🍁#học_viện_degrey🌷

6.6K Likes, 274 Comments. TikTok video clip from 🍀Tang_trĩ❤️Tỷ🍀 (@hoang.minh.anh): "sao gieo cho những người tớ mong muốn chi vậy haizz ☺️😓🍀 #truyentranh #ngôntình #manhua #xuyên_về_liên_thiếu_công_lượclão_công💘 #xuhuong #CapCut #xuhuong2023 #hoangminhanh🥀💘". nhạc nền - 🍀Tang_trĩ❤️Tỷ🍀.

sao gieo cho những người tớ mong muốn chi vậy haizz ☺️😓🍀 #truyentranh #ngôntình #manhua #xuyên_về_liên_thiếu_công_lượclão_công💘 #xuhuong #CapCut #xuhuong2023 #hoangminhanh🥀💘

chồng ơi! em nhức 😭 #xhtiktok #xuhuongtiktok #xhcapcut #xuhuongcapcut #trovethoihocsinh #1001cachtheoduoi #XUYÊN VỀ NIÊN THIẾU CÔNG LƯỢC LÃO CÔNG #xuyenvethoihocsinhtruylaocong #xuyenvequakhuchinhphucongxa #xuyenvenienthieucongluoclaocong #Trở Về năm tuy nhiên ông xã là giáo thảo #trovenammaongxalamgiaothao #truyentranh #truyenngontinh #xuyenkhong

148 Likes, TikTok video clip from 🧸𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 🌷📚 (@andrea._ume_.ngontinh): "kết viên trái ngược nhiên vẫn như thể nhau... ^^ #xuyên_về_liên_thiếu_công_lược_lão_công#team_mê_truyện🥀 #CapCut #fyp #manhwa #truyệnngôntình #truyentranh #xuhuong #xuhuongtiktok2023 #❤️". nhạc nền - 🧸𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 🌷📚.

kết viên trái ngược nhiên vẫn như thể nhau... ^^ #xuyên_về_liên_thiếu_công_lược_lão_công#team_mê_truyện🥀 #CapCut #fyp #manhwa #truyệnngôntình #truyentranh #xuhuong #xuhuongtiktok2023 #❤️

2.6K Likes, TikTok video clip from Kaku (@kaku01112000): "P275: Hoàng Thượng biết sự thật". nhạc nền - Kaku.

P275: Hoàng Thượng biết sự thật

TikTok video clip from Ayami Nina (@ayami.nina): "haiz anh trai ghen tuông rồi#xuyen_khong_ve_nien_thieu_cong_luoc_lao_cong_chap 46". nhạc nền - Ayami Nina.

haiz anh trai ghen tuông rồi#xuyen_khong_ve_nien_thieu_cong_luoc_lao_cong_chap 46

1.5K Likes, TikTok video clip from [Giáo Hoa - Sở Dụ] "..." (@khaithanhan): "Khương Ly bất thần bị trói buộc với khối hệ thống "Công lược toàn năng". Sau Khi chính thức công lược, cậu mới mẻ phân phát hiện tại thường ngày nam giới chủ yếu đều hoàn toàn có thể tức tức giận theo dõi từng style không giống nhau. Khương Ly: "Ôi chao, công lược gì tuy nhiên như thể chuồn cua loài cá nóc thế này." Nam chính: "????" Ghi chú: 1. Công từ trên đầu cho tới cuối đều là 1 trong người. (nam chủ yếu nhảy angry mode) 2. Thế giới fake tưởng, đại điềm văn, luyến ái vi công ty, chậm rãi xuyên. - * Mục lục công lược *- [Mục chi tiêu loại nhất] Ngạo kiều muộn tao tổng tài công (từ bao chăm sóc cho tới yêu thương tha bổng thiết) Before: Giang Trạm: Anh trút tiền, em nên danh. After: Giang Trạm: Anh trút tiền, hỏi vợ phận! - [Mục chi tiêu loại hai] Học bá trung khuyển óc vấp ngã công (Xin lỗi, trong tâm tôi chỉ mất học tập tập) Before: Trì Phóng: Cậu chớ yêu thương tôi, ông phía trên ghét bỏ nhất là đồng tính luyến ái. After: Trì Phóng: Sao em hoàn toàn có thể ko nhằm ý cho tới tôi? - [Mục chi tiêu loại ba] Tinh tế soái công (Một truất phế vật chỉ biết đem ngủ, lên sàn!) Before: Lục Hành: Huấn luyện viên Omega hung tàn vì vậy, đem chó nó cưới! After: Anh ko nhập địa ngục thì có lẽ ai nhập, mau cho tới lúc lắc lấy anh đi! - [Mục chi tiêu loại tư ] Thái tử trình bày một đằng thực hiện một nẻo (dưới một người, bên trên vạn người) Before: Tiêu Khải Hành: Cho mặc dù lúc này cô phát triển thành truất phế nhân thì vẫn hoàn toàn có thể khiến cho ngươi sinh sống ko bởi vì bị tiêu diệt. After: Tiêu Khải Hành: Ngươi bạo gan dám thương tổn hắn mặc dù chỉ là 1 trong cọng tóc, cô khiến cho mọi người ngươi sinh sống ko bởi vì chết! - [Mục chi tiêu loại năm] Nghiêm túc cẩn trọng cán cỗ công Before: Lục Cảnh Hà: Streamer? Một khuôn mẫu nghề ngỗng thiệt ko đứng đắn. After: Lục Cảnh Hà: Đi mua sắm đài cho tới livestream về phía trên. - [Mục chi tiêu loại sáu] Lạnh lùng hòa thượng công (tiểu sư phụ, thỉnh tự động trọng) Before: Huyền Thanh: Thí công ty, thỉnh tự động trọng. After: Huyền Thanh: Thí công ty, tớ hồi tục. #tieuthuyet #dammy #xuyennhanh #xuhuong #ngot". nhạc nền - [Giáo Hoa - Sở Dụ] "...".

Khương Ly bất thần bị trói buộc với khối hệ thống "Công lược toàn năng". Sau Khi chính thức công lược, cậu mới mẻ phân phát hiện tại thường ngày nam giới chủ yếu đều hoàn toàn có thể tức tức giận theo dõi từng style không giống nhau. Khương Ly: "Ôi chao, công lược gì tuy nhiên như thể chuồn cua loài cá nóc thế này." Nam chính: "????" Ghi chú: 1. Công từ trên đầu cho tới cuối đều là 1 trong người. (nam chủ yếu nhảy angry mode) 2. Thế giới fake tưởng, đại điềm văn, luyến ái vi công ty, chậm rãi xuyên. - * Mục lục công lược *- [Mục chi tiêu loại nhất] Ngạo kiều muộn tao tổng tài công (từ bao chăm sóc cho tới yêu thương tha bổng thiết) Before: Giang Trạm: Anh trút tiền, em nên danh. After: Giang Trạm: Anh trút tiền, hỏi vợ phận! - [Mục chi tiêu loại hai] Học bá trung khuyển óc vấp ngã công (Xin lỗi, trong tâm tôi chỉ mất học tập tập) Before: Trì Phóng: Cậu chớ yêu thương tôi, ông phía trên ghét bỏ nhất là đồng tính luyến ái. After: Trì Phóng: Sao em hoàn toàn có thể ko nhằm ý cho tới tôi? - [Mục chi tiêu loại ba] Tinh tế soái công (Một truất phế vật chỉ biết đem ngủ, lên sàn!) Before: Lục Hành: Huấn luyện viên Omega hung tàn vì vậy, đem chó nó cưới! After: Anh ko nhập địa ngục thì có lẽ ai nhập, mau cho tới lúc lắc lấy anh đi! - [Mục chi tiêu loại tư ] Thái tử trình bày một đằng thực hiện một nẻo (dưới một người, bên trên vạn người) Before: Tiêu Khải Hành: Cho mặc dù lúc này cô phát triển thành truất phế nhân thì vẫn hoàn toàn có thể khiến cho ngươi sinh sống ko bởi vì bị tiêu diệt. After: Tiêu Khải Hành: Ngươi bạo gan dám thương tổn hắn mặc dù chỉ là 1 trong cọng tóc, cô khiến cho mọi người ngươi sinh sống ko bởi vì chết! - [Mục chi tiêu loại năm] Nghiêm túc cẩn trọng cán cỗ công Before: Lục Cảnh Hà: Streamer? Một khuôn mẫu nghề ngỗng thiệt ko đứng đắn. After: Lục Cảnh Hà: Đi mua sắm đài cho tới livestream về phía trên. - [Mục chi tiêu loại sáu] Lạnh lùng hòa thượng công (tiểu sư phụ, thỉnh tự động trọng) Before: Huyền Thanh: Thí công ty, thỉnh tự động trọng. After: Huyền Thanh: Thí công ty, tớ hồi tục. #tieuthuyet #dammy #xuyennhanh #xuhuong #ngot

2.7K Likes, TikTok video clip from keishaboo693 (@keishaboo693): "Khương Ly bất thần bị trói buộc với khối hệ thống "Công lược toàn năng". Sau Khi chính thức công lược, cậu mới mẻ phân phát hiện tại thường ngày nam giới chủ yếu đều hoàn toàn có thể tức tức giận theo dõi từng style không giống nhau.  Khương Ly: "Ôi chao, công lược gì tuy nhiên như thể chuồn cua loài cá nóc thế này." Nam chính: "????" Ghi chú: 1. Công từ trên đầu cho tới cuối đều là 1 trong người. (nam chủ yếu nhảy angry mode) 2. Thế giới fake tưởng, đại điềm văn, luyến ái vi công ty, chậm rãi xuyên. - * Mục lục công lược *- [Mục chi tiêu loại nhất] Ngạo kiều muộn tao tổng tài công (từ bao chăm sóc cho tới yêu thương tha bổng thiết) Before: Giang Trạm: Anh trút tiền, em nên danh. After: Giang Trạm: Anh trút tiền, hỏi vợ phận! - [Mục chi tiêu loại hai] Học bá trung khuyển óc vấp ngã công (Xin lỗi, trong tâm tôi chỉ mất học tập tập) Before: Trì Phóng: Cậu chớ yêu thương tôi, ông phía trên ghét bỏ nhất là đồng tính luyến ái. After: Trì Phóng: Sao em hoàn toàn có thể ko nhằm ý cho tới tôi? - [Mục chi tiêu loại ba] Tinh tế soái công (Một truất phế vật chỉ biết đem ngủ, lên sàn!) Before: Lục Hành: Huấn luyện viên Omega hung tàn vì vậy, đem chó nó cưới! After: Anh ko nhập địa ngục thì có lẽ ai nhập, mau cho tới lúc lắc lấy anh đi! - [Mục chi tiêu loại tư ] Thái tử trình bày một đằng thực hiện một nẻo (dưới một người, bên trên vạn người) Before: Tiêu Khải Hành: Cho mặc dù lúc này cô phát triển thành truất phế nhân thì vẫn hoàn toàn có thể khiến cho ngươi sinh sống ko bởi vì bị tiêu diệt. After: Tiêu Khải Hành: Ngươi bạo gan dám thương tổn hắn mặc dù chỉ là 1 trong cọng tóc, cô khiến cho mọi người ngươi sinh sống ko bởi vì chết! - [Mục chi tiêu loại năm] Nghiêm túc cẩn trọng cán cỗ công Before: Lục Cảnh Hà: Streamer? Một khuôn mẫu nghề ngỗng thiệt ko đứng đắn. After: Lục Cảnh Hà: Đi mua sắm đài cho tới livestream về phía trên. - [Mục chi tiêu loại sáu] Lạnh lùng hòa thượng công (tiểu sư phụ, thỉnh tự động trọng) Before: Huyền Thanh: Thí công ty, thỉnh tự động trọng. After: Huyền Thanh: Thí công ty, tớ hồi tục. #tieuthuyetdammy #tieuthuyet #dammy #BL #hethong#bl #xuhuong #xuyenkhong #sung#CapCut". nhạc nền - keishaboo693.

Khương Ly bất thần bị trói buộc với khối hệ thống "Công lược toàn năng". Sau Khi chính thức công lược, cậu mới mẻ phân phát hiện tại thường ngày nam giới chủ yếu đều hoàn toàn có thể tức tức giận theo dõi từng style không giống nhau. Khương Ly: "Ôi chao, công lược gì tuy nhiên như thể chuồn cua loài cá nóc thế này." Nam chính: "????" Ghi chú: 1. Công từ trên đầu cho tới cuối đều là 1 trong người. (nam chủ yếu nhảy angry mode) 2. Thế giới fake tưởng, đại điềm văn, luyến ái vi công ty, chậm rãi xuyên. - * Mục lục công lược *- [Mục chi tiêu loại nhất] Ngạo kiều muộn tao tổng tài công (từ bao chăm sóc cho tới yêu thương tha bổng thiết) Before: Giang Trạm: Anh trút tiền, em nên danh. After: Giang Trạm: Anh trút tiền, hỏi vợ phận! - [Mục chi tiêu loại hai] Học bá trung khuyển óc vấp ngã công (Xin lỗi, trong tâm tôi chỉ mất học tập tập) Before: Trì Phóng: Cậu chớ yêu thương tôi, ông phía trên ghét bỏ nhất là đồng tính luyến ái. After: Trì Phóng: Sao em hoàn toàn có thể ko nhằm ý cho tới tôi? - [Mục chi tiêu loại ba] Tinh tế soái công (Một truất phế vật chỉ biết đem ngủ, lên sàn!) Before: Lục Hành: Huấn luyện viên Omega hung tàn vì vậy, đem chó nó cưới! After: Anh ko nhập địa ngục thì có lẽ ai nhập, mau cho tới lúc lắc lấy anh đi! - [Mục chi tiêu loại tư ] Thái tử trình bày một đằng thực hiện một nẻo (dưới một người, bên trên vạn người) Before: Tiêu Khải Hành: Cho mặc dù lúc này cô phát triển thành truất phế nhân thì vẫn hoàn toàn có thể khiến cho ngươi sinh sống ko bởi vì bị tiêu diệt. After: Tiêu Khải Hành: Ngươi bạo gan dám thương tổn hắn mặc dù chỉ là 1 trong cọng tóc, cô khiến cho mọi người ngươi sinh sống ko bởi vì chết! - [Mục chi tiêu loại năm] Nghiêm túc cẩn trọng cán cỗ công Before: Lục Cảnh Hà: Streamer? Một khuôn mẫu nghề ngỗng thiệt ko đứng đắn. After: Lục Cảnh Hà: Đi mua sắm đài cho tới livestream về phía trên. - [Mục chi tiêu loại sáu] Lạnh lùng hòa thượng công (tiểu sư phụ, thỉnh tự động trọng) Before: Huyền Thanh: Thí công ty, thỉnh tự động trọng. After: Huyền Thanh: Thí công ty, tớ hồi tục. #tieuthuyetdammy #tieuthuyet #dammy #BL #hethong#bl #xuhuong #xuyenkhong #sung#CapCut

22 Likes, TikTok video clip from mottruyenhay (@mottruyenhay): "Tập 15, truyện XUYÊN VỀ THỜI HỌC SINH TRUY LÃO CÔNG #reviewtruyen #reviewtruyenhay #reviewtruyenngontinh #reviewtruyentranh #reviewtruyentranhhay #truyen #truyenhay #truyenngontinhhay #truyentranh #truyentranhhay #truyentranhngontinh". nhạc nền - mottruyenhay.

Tập 15, truyện XUYÊN VỀ THỜI HỌC SINH TRUY LÃO CÔNG #reviewtruyen #reviewtruyenhay #reviewtruyenngontinh #reviewtruyentranh #reviewtruyentranhhay #truyen #truyenhay #truyenngontinhhay #truyentranh #truyentranhhay #truyentranhngontinh

434 Likes, đôi mươi Comments. TikTok video clip from 🏳️‍🌈 HỦ TRONG SÁNG 🏳️‍🌈 (@.mebl): "đề nghị: ai ko mến phân mục phụ tử ( ngụy phụ tử) thì chớ phát âm #tieuthuyetdammy". nhạc nền - 🏳️‍🌈 HỦ TRONG SÁNG 🏳️‍🌈.

đề nghị: ai ko mến phân mục phụ tử ( ngụy phụ tử) thì chớ phát âm #tieuthuyetdammy

Xem thêm: Que tránh thai 'đi lạc' khiến cô gái bị hở van tim