Xác nhận tham gia nhóm tin

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

SĐT:

Nơi bạn đang sống (Quận/Thành phố)

Nick diễn đàn

Nick SKype (bắt buộc)

Thời gian và tần xuất đóng góp cho nhóm:

VD: 2h mỗi ngày, vào lúc 12h trưa, 18h tối, 21h - 22h các ngày 2,3,5,7

Mảng sản phẩm bạn am hiểu nhất

Giới thiệu ngắn gọn về bản thân bạn (không quá 300 từ)

* Phần giới thiệu này sẽ hiển thị tại vùng tác giả kèm avatar phía dưới các bài viết các bạn thực hiện.

Nội dung chia sẻ khác nếu có

Leave a Reply