tu vi bách vạn thông

*Nội dung:Tỉnh lại sau giấc mộng, trái đất đại vươn lên là. Trường cao trung thân thuộc lại truyền thụ phép màu, quý khách đều ham muốn trở nên một Ma Pháp Sư cừ. Ngoài khu đô thị lại có quái vật yêu thương thú du đãng tập dượt kích thế giới, ánh nhìn chằm chằm thèm khát.

Thế giới tôn trọng khoa học tập vẫn trở thành tôn trọng phép màu. Đồ Đằng Huyền Xà ẩn núp bên dưới Tây Hồ, lừng lững thì như chung cư chọc trời. Vong Linh đại quân du đãng ở ngoài tường trở nên cố đô, chỉ nghe giờ thì âm thầm truyền đi ra kể từ bên dưới Hoàng lăng. Minh Vương nhập Kim tự động tháp Ai Cập, hắn và tay chân trước sau thèm khát mặt mày khu đất Đông phương! London với Tuần Long thế gia vĩ đại, bên trên ngọn thánh nện Parthenon Hy Lạp với thần nữ giới cầu phúc, Venice được xưng là Thủy hệ quái pháp chi đô, Nazca đại họa thức tỉnh kể từ nhập giấc mộng, núi Hạ Lan dông mưa làm mòn đi ra nham văn, tạo nên trở nên một con cái đôi mắt, sống lưng núi là đôi mắt, xuyên suốt bao nhiêu chục ngàn năm nhìn siêng chú trời xanh rớt.

Bạn đang xem: tu vi bách vạn thông

Bất vượt lên trước, Mạc Phàm trừng trị hiện nay tuyệt đại phần nhiều người đều chỉ rất có thể căn nhà tu nhất hệ phép màu, tuy nhiên bạn dạng thân thiết lại là toàn hệ toàn năng Ma Pháp Sư.

I/Ma Pháp Sư

1.Học Đồ ( Tinh Tử ): Nhất Tinh Tử ---> Thất Tinh Tử ( Mãn Tu )

2.Sơ Giai ( Tinh Trần ): Nhất Tinh Quỹ ---> Thất Tinh Quỹ ( Mãn Tu )

3.Trung Giai ( Tinh Vân ): Nhất Tinh Đồ ---> Thất Tinh Đồ ( Mãn Tu )

4.Cao Giai ( Tinh Hà ): Nhất Tinh Tọa ---> Thất Tinh Tọa ( Mãn Tu )

5.Siêu Giai ( Tinh Hải ): Nhất Tinh Cung ---> Thất Tinh Cung ( Mãn Tu )

5.5. Bán Cấm Chú

6.Cấm Chú ( Tinh Vũ ): Nhất Tinh Tượng ---> Thất Tinh Tượng ( Mãn Tu )

6.5. Pháp Thần Cảnh ( Bán Toàn Chức Pháp Sư )

7.Toàn Chức Pháp Sư

II/Tinh Thần Lực

1.Đệ Nhất Cảnh: Sơ Giai --- Trung Giai --- Cao Giai --- Đỉnh Phong

2.Đệ Nhị Cảnh: Sơ Giai --- Trung Giai --- Cao Giai --- Đỉnh Phong

3.Đệ Tam Cảnh: Sơ Giai --- Trung Giai --- Cao Giai --- Đỉnh Phong

4.Đệ Tứ Cảnh: Sơ Giai --- Trung Giai --- Cao Giai --- Đỉnh Phong

5.Đệ Ngũ Cảnh: Sơ Giai --- Trung Giai --- Cao Giai --- Đỉnh Phong

6.Đệ Lục Cảnh: Sơ Giai --- Trung Giai --- Cao Giai --- Đỉnh Phong

7.Đệ Thất Cảnh: Sơ Giai --- Trung Giai --- Cao Giai --- Đỉnh Phong

8.Đệ Bát Cảnh: Sơ Giai --- Trung Giai --- Cao Giai --- Đỉnh Phong

9.Đệ Cửu Cảnh: Sơ Giai --- Trung Giai --- Cao Giai --- Đỉnh Phong

10.Đệ Thập Cảnh: Sơ Giai --- Trung Giai --- Cao Giai --- Đỉnh Phong

III/Ma Pháp

1.Học Đồ ( Tinh Tử )

2.Sơ Giai ( Tinh Quỹ ): Nhất Cấp ---> Cửu Cấp

3.Trung Giai ( Tinh Đồ ): Nhất Cấp ---> Cửu Cấp

4.Cao Giai ( Tinh Tọa ): Nhất Cấp ---> Cửu Cấp

5.Siêu Giai ( Tinh Cung ): Nhất Cấp ---> Cửu Cấp

Xem thêm: Loại lá hồi sinh được người Nhật săn đón nhưng rất rẻ ở Việt Nam

6.Cấm Chú ( Tinh Tượng )

IV/Yêu Ma

1.Cấp Nô Bộc: Tiểu Nô Bộc --- Phổ Thông Nô Bộc --- Đại Nô Bộc --- Tiến Giai Nô Bộc

2.Cấp Chiến Tướng: Tiểu Chiến Tướng --- Phổ Thông Chiến Tướng --- Đại Chiến Tướng --- Tiến Giai Chiến Tướng

3.Cấp Thống Lĩnh: Ngụy Thống Lĩnh --- Á Thống Lĩnh --- Phổ Thông Thống Lĩnh --- Đại Thống Lĩnh --- Tiến Giai Thống Lĩnh

4.Cấp Quân Chủ: Ngụy Quân Chủ --- Á Quân Chủ --- Phổ Thông Quân Chủ --- Trung Quân Chủ --- Đại Quân Chủ --- Chí Tôn Quân Chủ

5.Cấp Đế Hoàng: Ngụy Đế Hoàng --- Á Đế Hoàng --- Phổ Thông Đế Hoàng --- Trung Đế Hoàng --- Đại Đế Hoàng --- Chí Tôn Đế Hoàng

V/Khế Ước Thú

1.Kỳ Báo Bảo

2.Kỳ Ấu Niên

3.Kỳ Trưởng Thành

4.Kỳ Thành Thục

5.Kỳ Đỉnh Cao

VI/Ma Cụ

1.Phàm Cấp ( Phàm Khí )

2.Linh Cấp ( Linh Khí )

3.Hồn Cấp ( Hồn Khí)

VII/Ma Chủng

1.Linh Cấp ( Linh Chủng ): Ngụy Linh Chủng --- Bán Linh Chủng --- Tiểu Linh Chủng --- Đại Linh Chủng

2.Hồn Cấp ( Hồn Chủng ): Ngụy Hồn Chủng --- Bán Hồn Chủng --- Tiểu Hồn Chủng --- Đại Hồn Chủng

3.Phệ Cấp ( Phệ Chủng ): Ngụy Phệ Chủng --- Bán Phệ Chủng --- Tiểu Phệ Chủng --- Đại Phệ Chủng

4.Thiên Cấp ( Thiên Chủng ): Ngụy Thiên Chủng --- Bán Thiên Chủng --- Tiểu Thiên Chủng --- Đại Thiên Chủng

VIII/Thợ Săn

1.Sơ Cấp

2.Trung Cấp

3.Cao Cấp

Xem thêm: nhà cái uy tín wtf

4.Cấp Thành Phố

5.Đại Sư: Nhất Tinh ---> Thất Tinh

6.Liệp Vương