truyện tôi không muốn làm người mai mối

Tên khác:

오작교는 싫습니다

Bạn đang xem: truyện tôi không muốn làm người mai mối

I Don't Want To Be Ojakgyo

Tóm tắt

Cô sinh sống lại, trở nên một hero phụ nhập đái thuyết.
Lại còn là một hero với tầm quan trọng liên kết hero chủ yếu với đám phái mạnh chủ yếu của cô ấy ấy.
Việc yêu thương ko thể cứu giúp thưa được, gia tộc cũng rớt vào khốn nằm trong, vậy cho nên cô ra quyết định cần sinh sống siêng năng nhằm ứng tuyển dò la chi phí.
Nhưng cô lại chính thức bám cho tới bao nhiêu thương hiệu phái mạnh chủ yếu nhập vẹn toàn tác "Những chàng trai của Hestia"...
Quá trình tồn tại bên trên Học Viện của Shurina West hoặc thường hay gọi là Shushu, một người chỉ mong muốn sinh sống cuộc sống đời thường thông thường.

Xem thêm

Reviews mới
Prologue
Tập 01
 • 12/12/2019

 • 12/12/2019

 • 12/12/2019

 • 14/12/2019

 • 18/12/2019

 • 23/12/2019

 • 23/12/2019

 • 26/12/2019

 • 26/12/2019

 • 27/12/2019

 • 30/12/2019

 • 06/01/2020

 • 06/01/2020

 • 10/01/2020

 • 11/01/2020

 • 13/01/2020

 • 15/01/2020

 • 19/01/2020

 • 19/01/2020

 • 22/01/2020

 • 23/01/2020

 • 23/01/2020

 • 26/01/2020

 • 28/01/2020

 • 02/02/2020

 • 02/02/2020

 • 05/02/2020

 • 06/02/2020

 • 09/02/2020

 • 10/02/2020

 • 12/02/2020

 • 13/02/2020

 • 14/02/2020

 • 14/02/2020

 • 15/02/2020

 • 15/02/2020

 • 15/02/2020

 • 15/02/2020

 • 22/02/2020

 • 01/03/2020

 • 02/03/2020

 • 03/03/2020

 • Xem tiếp (37 chương)

Tập 02
 • 01/06/2020

 • 02/06/2020

  Xem thêm: em là ngàn sao của tôi

 • 10/06/2020

 • 14/06/2020

 • 15/06/2020

 • 19/06/2020

 • 22/06/2020

 • 24/06/2020

 • 30/06/2020

 • 02/07/2020

 • 03/07/2020

 • 05/07/2020

 • 07/07/2020

 • 08/07/2020

 • 08/08/2020

 • 10/08/2020

 • 29/08/2020

 • 18/09/2020

 • 27/09/2020

 • 14/11/2020

 • 26/10/2021

 • 01/01/2022

 • 27/07/2022

 • 28/07/2022

 • 16/08/2022

 • Xem tiếp (20 chương)

Có thể chúng ta quan lại tâm

Xem thêm

Tổng comment (1508)
Báo cáo comment ko thích hợp ở đây

317 Bình luận

Đã cày xong
18:00-30/07-2023

Xem thêm

Chỉ tạo ra light novel là dịch dễ dàng nắm bắt và hoặc nhất, bao nhiêu trang web không giống gọi có rất nhiều đoạn thiếu hiểu biết nên hóng ngôi nhà dịch comback lạiiii

Xem thêm

Comback lên đường, mong đợi kết của Hes vs Swan lắm ròi

Xem thêm

meo
meo tỉ ơiiiiii về lên đường cjjj;.;

Xem thêm

Comback lên đường màaaaaa

Xem thêm

chờ mỏi mòn mon ngày...

Xem thêm

Xem thêm: bộ nhớ giả dược bl

eo ơi, chx dịch lại ak :))) trc tui dịch bị xóa lun, ngóng mãi sao chx dịch lại vậy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Xem thêm