trùng sinh đô thị tu tiên

   < Trọng Sinh Chi Đô Thị Tu Tiên > là cỗ đái Đô Thị Tu Chân được sáng sủa tác tự người sáng tác Thập Lý Kiếm Thần. Cố sự giảng thuật Bắc Huyền Tiên Tôn Trần Phàm – Trấn Bắc Huyền một đời Tiên Tôn ni fake thế trọng tu từng bước quay về tuyến phố đỉnh điểm quát mắng túa gió mây.

Bạn đang xem: trùng sinh đô thị tu tiên

Thông tin tưởng cơ bản

- Tên: Trọng Sinh Đô Chi Đô Thị Tu Tiên

- Tác giả: Thập Lý Kiếm Thần

- Tình trạng: Đang ra

Giới thiệu vắn tắt

   Trần Phàm đại tu sĩ Độ Kiếp Kỳ trượt xuống nhập Thiên Kiếp, rồi như 1 cơn mơ hắn quay trở lại Địa Cầu thở bản thân còn là 1 thiếu thốn niên 18 tuổi hạc.

   Bắc Huyền Tiên Tôn Trần Phàm, hoặc còn gọi Trấn Bắc Huyền. Đệ tử chân truyền bên dưới trướng của Thương Thanh Tiên Nhân của Chân Võ Tiên Tông, kiếp trước lúc hắn khoảng chừng 30 tuổi hạc bị Thương Thanh Tiên Nhân đưa theo tách ngoài Địa Cầu, kể từ trên đây bước lên tuyến phố tu tiên. Hắn thiên phú kinh người tiêu dùng 500 năm thời hạn tu trở thành Độ Kiếp Kỳ được xưng là Tu Tiên Giới ngàn vạn năm đem kỳ vọng nhất phỏng kiếp thành công xuất sắc siêu bay ngoài hành tinh phi thăng Tiên Giới. Nhưng không mong muốn sau cuối lại trượt xuống ở Thiên Kiếp bên phía trong.

   Hắn trọng sinh lại năm 18 tuổi hạc, quyết tâm đợt nữa quay về đỉnh phong. Kiếp trước tu hành vượt lên trên thời gian nhanh kéo đến căn nguyên không ổn định, ko vượt lên nổi tâm quỷ kiếp. Giờ trên đây hắn mong muốn đem từng cảnh giới tu cho tới như ý, đúc trở thành vô thượng đạo cơ. Còn đem những quân thù xưa cũ đều nên đem ân oán giải quyết và xử lý không còn, những sự tình tiếc thương trước đó chắc chắn rằng sẽ không còn nhằm đột biến đợt nữa.

Nhân vật

- Trần Phàm: Nam chủ yếu, tính cơ hội sát trị quyết đoán không tồn tại chuyện fake heo ăn thịt hổ. Sống với đích thị thực chất bản thân không có ai va cho tới tớ thì thôi, còn nếu như đang được va cho tới người thân trong gia đình, mái ấm gia đình hay những người hắn bảo lãnh thì xác lập là bị tiêu diệt cứng cáp, rất ít tiếng bất nghĩa.

Hệ thống tu luyện

1. Luyện Khí Kỳ:

                1. Trúc Cơ Cảnh: Sơ kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong.

                2. Thông Huyền Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong.

                3. Thần Hải Cảnh: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong.

1.5 Nửa bước Tiên Thiên

2. Tiên Thiên Kỳ: Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong.

2.5 Ngưng Đan Kỳ ( Nửa bước Kim Đan – Nguyên Đan ): Nhất fake – Cửu fake.

3. Kim Đan Kỳ ( Chân Quân ): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong.

{ Kim Đan: Hạ phẩm ( Nhất phẩm à Tam phẩm ) – Trung phẩm ( Tứ phẩm à Lục phẩm ) – Thượng phẩm ( Thất phẩm à Cửu phẩm ) – Thần phẩm ( Tuyệt phẩm ) – Thánh phẩm – Tiên phẩm }

3.5 Nửa bước Nguyên Anh ( Nửa bước Thiên Quân )

4. Nguyên Anh Kỳ ( Thiên Quân ): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong.

{ Nguyên Anh – Thần Anh – Thánh Anh – Tiên Anh }

4.5 Nửa bước Hóa Thần ( Chuẩn Thần Quân – Bán cỗ Đại Năng )

5. Hóa Thần Kỳ ( Đại Năng ): Thần Quân ( Sơ Kỳ – Trung Kỳ ) – Thần Vương ( Hậu Kỳ ) – Thần Hoàng ( Đỉnh Phong )

5.5 Nửa bước Phản Hư ( Chuẩn Thánh Nhân )

6. Phản Hư Kỳ ( Thánh Nhân – Cổ Thánh ): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong ( Tiên Quân )

6.5 Nửa bước Hợp Đạo ( Tiên Đế )

7. Hợp Đạo Kỳ ( Chân Tiên ): Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ – Đỉnh Phong.

7.5 Nửa bước Độ Kiếp

8. Độ Kiếp Kỳ: Huyền Tiên ( Sơ Kỳ – Trung Kỳ – Hậu Kỳ ) – Tiên Tôn ( Đỉnh Phong ).

9. Cửu Thiên Tiên Nhân ( Kim Tiên )

Nhục Thân

1. Phàm Thể.

2. Linh Thể: Tiểu trở thành – Đại trở thành – Viên mãn.

3. Thần thể: Tiểu trở thành – Đại trở thành – Viên mãn.

4. Thánh thể: Tiểu trở thành – Đại trở thành – Viên mãn.

5. Tiên thể: Tiểu trở thành – Đại trở thành – Viên mãn.

Linh Hồn

1. Linh Hồn.

2. Thần Hồn.

3. Tiên Hồn.

Đan Dược

1. Phàm Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

1.5 Ngụy Linh Đan.

2. Linh Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

2.5 Ngụy Báo Đan.

3. Báo Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

3.5 Ngụy Thiên Đan.

4. Thiên Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

4.5 Ngụy Thần Đan.

5. Thần Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

5.5 Ngụy Thánh Đan.

6. Thánh Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

6.5 Ngụy Tiên Đan.

7. Tiên Đan: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

Phẩm Chất Đan Dược

1. Hạ phẩm: Hạ hạ phẩm – Hạ trung phẩm – Hạ thượng phẩm.

2. Trung phẩm: Trung hạ phẩm – Trung trung phẩm – Trung thượng phẩm.

3. Thượng phẩm: Thượng hạ phẩm – Thượng trung phẩm – Thượng thượng phẩm.

4. Cực phẩm.

5. Tuyệt phẩm.

Luyện Đan Sư

1. Nhất phẩm

2. Nhị phẩm

3. Tam phẩm

4. Tứ phẩm

5. Ngũ phẩm

6. Lục phẩm

7. Thất phẩm

8. Bát phẩm

9. Cửu phẩm

10. Luyện Đan Đại Sư

11. Luyện Đan Tông Sư

12. Thiên Đan Sư

13. Thần Đan Sư

14. Thánh Đan Sư

15. Tiên Đan Sư

Dược Liệu

1. Thảo Dược: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

1.5 Bán Linh Dược.

2. Linh Dược: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

2.5 Chuẩn Báo Dược.

3. Báo Dược: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

3.5 Chuẩn Thiên Dược:

Xem thêm: Giá tiêu hôm nay 28/9/2023: Bật tăng sau phiên giảm nhẹ

4. Thiên Dược: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

4.5 Chuẩn Thần Dược.

5. Thần Dược: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

5.5 Chuẩn Thánh Dược:

6. Thánh Dược: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

6.5 Chuẩn Tiên Dược.

7. Tiên Dược: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

Binh Khí / Pháp Bảo

1. Pháp Bảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

1.5 Chuẩn Linh Báo.

2. Linh Bảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

2.5 Chuẩn Thiên Báo.

3. Thiên Bảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

3.5 Chuẩn Thần Bảo:

4. Thần Bảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

4.5 Chuẩn Thánh Bảo:

5. Thánh Bảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

5.5 Chuẩn Tiên Báo.

6. Tiên Bảo: Hạ phẩm – Trung phẩm – Thượng phẩm.

Luyện Khí Sư

1. Nhất phẩm

2. Nhị phẩm

3. Tam phẩm

4. Tứ phẩm

5. Ngũ phẩm

6. Lục phẩm

7. Thất phẩm

8. Bát phẩm

9. Cửu phẩm

10. Luyện Khí Đại Sư

11. Luyện Khí Tông Sư

12. Thiên Khí Sư

13. Thần Khí Sư

14. Thánh Khí Sư

15. Tiên Khí Sư

Trận Pháp

1. Pháp Trận

2. Linh Trận

3. Thiên Trận

4. Thần Trận

5. Thánh Trận

6. Tiên Trận

Trận Pháp Sư

1. Nhất phẩm

2. Nhị phẩm

3. Tam phẩm

4. Tứ phẩm

5. Ngũ phẩm

6. Lục phẩm

7. Thất phẩm

8. Bát phẩm

9. Cửu phẩm

10. Trận Pháp Đại Sư

11. Trận Pháp Tông Sư

12. Thiên Trận Sư

13. Thần Trận Sư

14. Thánh Trận Sư

15. Tiên Trận Sư

Công Pháp

1. Phàm Quyết

2. Linh Quyết

3. Thiên Quyết

4. Thần Quyết

5. Thánh Quyết

6. Tiên Quyết

Phù Lục

1. Phù Lục

2. Linh Phù

3. Thiên Phù

4. Thần Phù

5. Thành Phù

6. Tiên Phù

Thú Loại

1. Yêu Thú

2. Linh Thú

3. Thần Thú

4. Thánh Thú

5. Tiên Thú

Linh Căn

1. Tạp Phẩm

2. Hạ Phẩm

3. Trung Phẩm

4. Thượng Phẩm

5. Cực Phẩm

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Xem thêm: Phì cười với phản ứng của nữ YouTuber khi thử viên kẹo chua nhất thế giới