tối cường phản sáo lộ hệ thống

   « Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống » là đái thuyết Huyền Huyễn được viết lách vì thế người sáng tác Thái Thượng Thầy Y. Chắc không một ai xa cách kỳ lạ với cỗ truyền tràn hương thơm trang bức tới từ 1 trong các Thiên Hạ Tứ Đại Bức Vương –  Bắc Từ Khuyết tông ngôi nhà Tạc Thiên Bang trứ danh.

Bạn đang xem: tối cường phản sáo lộ hệ thống

Thông tin cậy cơ bản

- Tên: Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

- Tác giả: Thái Thượng Thầy Y

- Thể loại: Huyền huyễn

- Bối cảnh: Cổ đại, Dị thế đại lục

- Lưu phái: Xuyên ko, Trọng sinh, Hệ thống, Sảng văn, Thăng cấp cho, Phế vật, Tùy thân

- Tình trạng: Hoành thành

Nội dung

“ Người trẻ con tuổi tác, năm tê liệt khi tao chính thức trang bức, những ngươi chỉ là một trong những giọt hóa học lỏng!”

“ Tiên tử, theo đòi bên trên hạ cút một chuyến, bảo đảm an toàn đem ngươi trang bức đem ngươi cất cánh, đem ngươi bên cạnh đó khà khà khà!”

Người đem Cuồng Đồ Áo Giáp, kiên khênh Nhật Viêm Đấu Bồng.

Tay ngược Vô Tẫn Chi Nhận, tay nên Tru Tiên Thần Kiếm.

Quét ngang Tu Tiên Giới không tồn tại đối thủ, ngay tắp lự căn vặn một giờ đồng hồ còn tồn tại ai?

Trang bức như phong, thông thường chúng ta tao thân! Đường lâu năm dài đằng đẵng, trang bức thực hiện bạn!

Từ Khuyết bước lên tuyến phố trang bức, thường ngày ko nên đang được trang bức, đó là đang được bên trên lối trang bức.

Tu vi

* Tu Tiên

1. Luyện Khí Kỳ: Nhất tầng – Thập tầng ( Đỉnh phong )

2. Trúc Cơ Kỳ: Nhất tầng – Thập tầng ( Đỉnh phong )

3. Kết Đan Kỳ: Nhất tầng – Thập tầng ( Đỉnh phong )

4. Kim Đan Kỳ: Nhất tầng – Thập tầng ( Đỉnh phong )

5. Nguyên Anh Kỳ: Nhất tầng – Thập tầng ( Đỉnh phong )

6. Anh Biến Kỳ: Nhất tầng – Thập tầng ( Đỉnh phong )

7. Luyện Hư Kỳ: Nhất tầng – Thập tầng ( Đỉnh phong )

8. Hợp Thể Kỳ: Nhất tầng – Thập tầng ( Đỉnh phong )

8.5 Bán cỗ Độ Kiếp

Xem thêm: Tổng Hợp Sự Kiện Apple Tháng 9 2023 Ra Mắt IPhone 15

9. Độ Kiếp Kỳ: Nhất tầng – Thập tầng ( Đỉnh phong )

10. Đại Thừa Kỳ: Nhất tầng – Thập tầng ( Đỉnh phong )

11. Tiên Nhân Cảnh:

            1. Bán Tiên Cảnh: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong

            2. Nhân Tiên Cảnh: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong

            3. Địa Tiên Cảnh: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong

            4. Thiên Tiên Cảnh: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong

            5. Kim Tiên Cảnh: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong

12. Thái Ất Tiên Cảnh: Thái Ất Tán Tiên – Thái Ất Chân Tiên – Thái Ất Kim Tiên

13. Đại La Tiên Cảnh: Đại La Tán Tiên – Đại La Chân Tiên – Đại La Kim Tiên

13.5 Bán cỗ Tiên Vương

14. Tiên Vương Cảnh: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong

14.5 Bán cỗ Tiên Tôn

15. Tiên Tôn Cảnh: Sơ giai – Trung giai – Cao giai – Đỉnh phong

15.5 Bán cỗ Tiên Đế ( Bán Đế Cảnh )

16. Tiên Đế Cảnh: Nhất đạo – Cửu đạo

17. Đạo Tôn Cảnh

18. Đạo Đế Cảnh

19. Thần Linh Cảnh

20. Thần Vương Cảnh

21. Thần Tôn Cảnh

22. Thần Hoàng Cảnh ( Thần Đế Cảnh )

23. Thần Đế Chi Thượng Cảnh

Phần 2: Sơ Lược Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống | Thái Thượng Thầy Y [ Phần 2 ]

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Xem thêm: 4 kiểu trẻ em có khả năng cạnh tranh cực kỳ mạnh mẽ