toàn chức pháp sư truyện

Tỉnh lại sau giấc mộng, trái đất đại biến hóa.
Quen nằm trong cao trung truyền thụ đó là phép màu, phát biểu mang đến quý khách ham muốn phát triển thành một thương hiệu cao tay Ma Pháp Sư.
Ngoài khu đô thị lại có quỷ vật yêu thương thú du đãng luyện kích thế giới, đôi mắt nom chằm chằm.
Thế giới tôn trọng khoa học tập tiếp tục trở thành tôn trọng phép màu.
Đồ đằng Huyền xà ẩn nấp bên dưới Tây hồ nước, lừng lững thì như chung cư chọc trời.
Vong linh đại quân du đãng ở ngoài cố đô tường trở nên, bọn chúng nó chỉ nghe thì âm thầm truyền rời khỏi kể từ bên dưới hoàng lăng.
Minh vương vãi nhập Ai Cập Kim tự động tháp, nó và thủ công của chính nó trước sau ước mơ mặt mũi khu đất nhộn nhịp phương!
London sở hữu tuần Long thế gia vĩ đại.
Trên ngọn thánh tô Parthenon Hy Lạp, sở hữu thần phái nữ cầu phúc.
Venice được khen ngợi là Thủy hệ quỷ pháp chi đô.
Nazca cự họa kể từ nhập ngủ mải miết thức tỉnh.
Núi Hạ Lan gió máy mưa bào mòn rời khỏi nham văn, tạo ra trở nên một con cái đôi mắt, sườn lưng núi là đôi mắt, bao nhiêu chục ngàn năm cho tới nhìn thường xuyên chú trời xanh rớt.
---------------
Trương Tiểu Hầu nước ngoài truyện
https://sonyfan.vn/truong-tieu-hau-ngoai-truyen/
---------------
Mục lục chương: https://goo.gl/MiuKKp
---------------
NVC: (khuyến cáo ai ko phát âm truyện thì chớ xem)
Mạc Phàm:
Thực lực của MP: https://goo.gl/KJssD3
Mục lục những sự khiếu nại rộng lớn của MP: https://goo.gl/c39ymW
Các nhân nật khác: https://goo.gl/ZEhebT
---------------
* Phân phân tách đẳng cấp:
- Pháp sư: Pháp sư: Học đồ gia dụng (Tinh Tử)→ Sơ giai (Tinh Quỹ) → Trung giai (Tinh Đồ) → Cao giai (Tinh Tọa) → Siêu giai (Tinh Cung) → Cấm chú (Tinh Tượng).
- Yêu ma: Yêu quỷ → cấp cho Nô bộc → cấp cho Chiến tướng mạo → cấp cho Thống lĩnh → cấp cho Quân công ty → cấp cho Đế hoàng.
+ Cấp Quân Chủ: Á Quân Chủ → Tiểu Quân Chủ → Trung Quân Chủ → Đại Quân Chủ → Chí Tôn Quân Chủ(vô địch)
- Khế ước thú: cấp cho Báo bảo → kỳ Ấu niên → kỳ Trưởng trở nên → kỳ Thành thục→ Đỉnh cao kỳ
---------------
*Các hệ Ma Pháp phân tách làm:
- Nguyên tố quỷ pháp: Lôi, Hoả, Băng, Phong, Thuỷ, Thổ, Quang
- Thứ vẹn toàn quỷ pháp: Triệu Hoán, Không Gian, Hỗn Độn, Âm.
- Bạch quỷ pháp: Chữa trị(trì dũ), Tâm Linh, Thực Vật, Chúc Phúc
- Hắc quỷ pháp: Hắc Ám, Nguyền Rủa(trớ chú), Vong Linh, Độc. hung tàn Ma
--------------
Danh sách kĩ năng quỷ pháp: http://bit.ly/2JzGS8H

Bạn đang xem: toàn chức pháp sư truyện

(Xem thêm)

Xem thêm: thôn phệ tinh không nettruyen