tiêu viêm có mấy vợ

    Tiêu Viêm, nhân vật chủ yếu trong tiểu thuyết 《 Đấu Phá Thương Khung 》 xuất kể từ Thiên Tàm Thổ Đậu, bên trên 《 Vũ Động Càn Khôn 》, 《 Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện Chi Dược Lão Truyền Kỳ 》, 《 Đại Chúa Tể 》 và 《 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 》 đều được nhắc cho tới hoặc xuất hiện tại.

tieu viem

Bạn đang xem: tiêu viêm có mấy vợ

Tiêu Viêm

 • Thông tin yêu cơ bản

  • Tên: Tiêu Viêm - 萧炎

  • Tên khác: Viêm Đế, Nham Kiêu, Dược Nham

  • Xưng hào: Viêm Đế

  • Tu vi: Đấu Đế - Chúa Tể Cảnh - Đế Cảnh

  • Cảnh giới luyện đan: Đế phẩm luyện đan đại tông sư (Đấu khí đại lục), Thánh phẩm luyện đan đại tông sư (Đại thiên thế giới)

  • Chiến hữu: Vũ Tổ ( Lâm Động ), Đại Chúa Tể ( Mục Trần )

 • Hình tượng Tiêu Viêm: Mặc áo bào thâm, bên trên mặt mũi luôn luôn vẻ lười biếng,lười nhác nhác tiếu dung, vác nghiêng thanh đại xích black color. Mé ngoài thân thích thể thiêu châm hỏa diễm long lanh, kể từ xa xôi coi lại như 1 hỏa thần, tràn đầy uy áp không hiểu biết nhiều được.

 • Câu thông thường nói: xxx, xịn tía như vậy!

 • Thành tựu của Tiêu Viêm

  • 15 tuổi hạc bắt đầu tu luyện, trước 40 tuổi hạc trở nên tựu Đấu Đế, chấn hưng gia tộc

  • Tiêu khử Hồn Thiên Đế cứu vãn vớt thiên hạ thương sinh

  • Chương khống 22 loại Dị hỏa

  • Tại Đại Thiên Thế giới gây dựng Vô Tận Hỏa Vực, vì như thế nhập thuật luyện đan, cụt ngủi bao nhiêu trăm năm trở trở nên thánh địa luyện đan, một siêu cấp thế lực tại Đại Thiên Thế Giới, ngang với Võ Cảnh, Kiếm Vực, Vạn Mộ Chi Địa

  • Sau 28 năm khi Thiên Tà Thần bị tiêu diệt, bên trên Thương Khung Bảng khắc ghi thương hiệu thiệt, tiến thủ nhập Chúa Tể Cảnh, nằm trong Vũ Tổ Lâm Động, Đại Chúa Tể Mục Trần trở nên thủ hộ fake ở Đại Thiên Thế Giới. Vô Tận Hỏa Vực cũng trở nên 1 trong các tía đại quyền lực ở Đại Thiên Thế Giới, sánh ngang với Võ Cảnh và Mục Phủ

 • Quan hệ nhân mạch

  • Trưởng bối: Tiêu Chiến (cha), Tiêu Huyền, Tiêu Thần (tiên tổ)

  • Sư tổ: Hàn San San

  • Sư phụ: Dược Trần

  • Thân huynh đệ: Đại ca Tiêu Đỉnh, nhị ca Tiêu Lệ

  • Chỉ phúc vi hôn: Nạp Lan Yên Nhiên

  • Thê tử: Tiêu Huân Nhi, Thải Lân

  • Hồng nhan: Vân Vận, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Nhã Phi, Tử Nghiên

  • Con cái: Con gái Tiêu Tiêu, nam nhi Tiêu Lâm, con cháu trai Tiêu Mạch

  • Hậu bối: Mục Trần, xưng hào Đại Chúa Tể, phủ mái ấm Mục Phủ, được Tiêu Viêm trợ gom siêu bay.

  • Bằng hữu: Lâm Động, xưng hào Võ Tổ, cảnh mái ấm Võ Cảnh, từng trợ gom Mục Trần siêu bay.

 • Thế lực thuộc về trực tiếp

  • Bàn Môn: Do Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, Ngô Hạo, Hổ Gia xây dựng ở nội viện Già Nam học viện chuyên nghành.

  • Tiêu Môn: Tiêu Viêm nằm trong nhị ca Tiêu Lệ xây dựng ở Hắc Giác Vực

  • Viêm Minh: Dung hợp ý Luyện Dược Sư hội đồng, Tiêu Môn, hoàng thất Gia Mã nhưng mà xây dựng, minh mái ấm Tiêu Viêm, Thải Lân tọa trấn (phó minh chủ)

  • Tinh Vẫn Các: Do Dược Trần và Phong tôn fake bên cạnh nhau gây dựng, Tiêu Viêm là thiếu thốn những mái ấm.

  • Thiên Phủ Liên Minh: Tinh Vẫn Các, Hoa Tông, Phần Viêm Cốc, Đan Tháp tạo nên trở nên liên minh nhằm ngăn chặn Hồn Điện.

  • Vô Tận Hỏa Vực: Tiêu Viêm gây dựng bên trên Đại Thiên Thế Giới, giao hiếu với Mục Phủ và Võ Cảnh, đối địch với Hỏa Linh Tộc, Ma Ha cổ tộc, Tà tộc vực ngoại

 • Thế lực hảo hữu

  • Mục Phủ: Mục Trần xây dựng bên trên Thiên La đại lục, hùng bá thiên hạ. Tại Đại Thiên Thế giới quần thể trục nước ngoài địch, lưu giữ gìn chủ quyền.

  • Võ Cảnh: Lâm Động xây dựng Võ Cảnh.

 • Năng lực Tiêu Viêm

  • Trang bị

   • Huyền Trọng Xích

   • Viễn Cổ Trùng Hoàng Y

   • Hỏa Lôi Tử

   • Thiên Yêu Khôi và cách thức luyện chế

   • Bắc Vương

   • Vạn Thú Đỉnh

   • Dị Hỏa Dược Đỉnh

  • Công pháp

   • Phần Quyết

  • Đấu kỹ

   • Hấp Chưởng

   • Xuy Hỏa Chưởng

    Xem thêm: truyện tranh hôn tôi đi đồ dối trá

   • Bát Cực Băng

   • Bạo Bộ

   • Tử Vân Dực

   • Sư Hổ Toái Kim Ngâm

   • Diễm Phân Phệ Lãng Xích

   • Vô Danh Xích Pháp

   • Phật Nộ Hỏa Liên

   • Đế bấm Quyết

   • Tam Thiên Lôi Động

   • Thiên Nhạn Cửu Hành Dực

   • Lục Hợp Du Thân Xích

   • Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp

   • Tam Thiên Lôi Huyễn Phân

   • Long Hoàng Cổ Giáp

   • Thiên Minh Tu La Thủ

   • Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng

   • Đại Địa Cương Viêm

   • Kim Cương Lưu Ly Thân

   • Phật Nộ Luân Hồi

   • Hoàng Tuyền Chỉ

   • Hoàng Tuyền Chưởng

   • Hoàng Tuyền Thiên Nộ

   • Viêm Chi Đế Thân

   • Viêm Huyền Bạo

   • Dị Hỏa Hằng Cổ Xích

  • Thần thông

   • Phận Nộ Đế Viêm Liên

   • Viêm Thần

  • Hồn thuật

   • Thái Nhất Hồn Quyết

   • Vô Danh Khẩu Quyết

  • Hồn kỹ: Hồn Thủ Ấn

  • Bí thuật

   • Thiên Hỏa Tam Huyền Biến

   • Thiên Đô Hỏa Ấn

   • Chân - Lộng Diễm Quyết

   • Thăng Linh

   • Tộc Văn

   • Hủy Diệt Hỏa Thể

  • Nạp giới

   • U Hải nập giới

   • Cốt Viêm giới

   • Bạch Sắc hấp thụ giới

  • Dị hỏa: 22 loại dị hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa...

   Xem thêm: yêu em bất chấp gioi tính bl

==============

    Viết xuống "Tiêu Viêm" rất khó, hy vọng từng tình nhân quí a!

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN