thiếu soái mỗi ngày đều ghen

  1. Home » Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Đang Ghen 2: Phu Nhân Lại Đi Hiện Trường Án Mạng Rồi

Ratings:

Bạn đang xem: thiếu soái mỗi ngày đều ghen

1 Star (7 Tim)

Loading...

Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Đang Ghen 2: Phu Nhân Lại Đi Hiện Trường Án Mạng Rồi Poster

Post Views: 252

THIẾU SOÁI MỖI NGÀY ĐỀU ĐANG GHEN 2: PHU NHÂN LẠI ĐI HIỆN TRƯỜNG ÁN MẠNG RỒI

少帅每天都在吃醋 2: 夫人又去命案现场了

Xem thêm: xuyên thành nữ phụ bình tĩnh chút

THIẾU SOÁI MỖI NGÀY ĐỀU ĐANG GHEN 2: THIẾU SOÁI LÀ THỐ TINH

少帅每天都在吃醋 2: 少帅是醋精

Văn án:

Một nữ giới pháp nó sau thời điểm uổng mạng xuyên cho tới dân quốc, một soái ti trưởng quân cảnh giới dã tâm tưng bừng, một quãng thảm án khử môn kinh động Thuận trở nên, liên lụy đi ra một quãng kỳ án nhị mươi năm sáng tạo. Xem nữ giới pháp nó làm thế nào ứng đối trổ tài nóng bức ở trong nhà phong phú, làm thế nào liên thủ lũ huỷ kỳ án với soái ti trưởng, phu thê hợp ý bích, thiên hạ vô địch!

Đôi tiếng của dịch fake Luna Wong:

  • Bộ này tôi cũng đu kể từ manhua qua loa nè. Thấy hoặc tuy nhiên rất rất lâu mới mẻ đi ra một chap, tôi lại trước đó chưa từng dịch thời đại dân quốc nên triển luôn luôn.
  • Tra dò xét mới mẻ biết người sáng tác còn một cỗ thương hiệu ‘Thiếu Soái Mỗi Ngày Đều Đang Ghen’ nữa, tuy nhiên anh hùng ko nên anh hùng của cục này. Nếu dịch cỗ này thấy ok tôi tiếp tục dịch luôn luôn cả cỗ ê nhé.
  • Vì là thời dân quốc, ở Bookwaves tính là trung đại – cận kim nên cơ hội xưng hô và cách sử dụng kể từ tôi tiếp tục sửa lại uỷ thác bôi thân thiện cổ kính và văn minh, thân thiện phương Đông và phương Tây hen.