thiếu niên sò chap 77

Thiếu Niên Sò

Tác giả: 잉깅 inking

Bạn đang xem: thiếu niên sò chap 77

Nhà Dịch: Chill With MaMa

Tình Trạng Bản Gốc: Đang Làm

Tình Trạng Bản Dịch: Đang Dịch

Thể loại: Boy Love


Doo Sik quay trở về quán ăn nhằm trả chi phí bữa tiệc miếu của tớ thì bất thần tận mắt chứng kiến một cảnh tượng tuy nhiên đúng ra cậu tránh việc nom thấy… Coi chừng phía sau! Cuộc gặp mặt rét rộp thân mật Kang Doo Sik – tuy rằng thô kệch tuy nhiên được cái mặt hàng lớn và Jin Joo Ha – tuy rằng nóng tính tuy nhiên chân thật!

MỤC LỤC

(Quyển 01)

🍀1234🍀1234🍀

Chương 01 || Chương 02 || Chương 03

Chương 04 || Chương 05 || Chương 06

Chương 07 || Chương 08 || Chương 09

Chương 10 || Chương 11 || Chương 12

Chương 13 || Chương 14 || Chương 15

Chương 16 || Chương 17 || Chương 18

Chương 19 || Chương trăng tròn || Chương 21

Chương 22 || Chương 23 || Chương 24

Chương 25 || Chương 26 || Chương 27

Chương 28 || Chương 29 || Chương 03


(Quyển 02)

🍀1234🍀1234🍀

Chương 30 || Chương 31 || Chương 32

Xem thêm: vô thượng sát thần full

Chương 33 || Chương 34 || Chương 35

Chương 36 || Chương 37 || Chương 38

Chương 39 || Chương 40 || Chương 41

Chương 42 || Chương 43 || Chương 44

Chương 45 || Chương 46 || Chương 47

Chương 48 || Chương 49 || Chương 50

Chương 51 || Chương 52 || Chương 53

Chương 54 || Chương 55 || Chương 56

Chương 57 || Chương 58 || Chương 59

Chương 60 || Chương 61 || Chương 62

Chương 63 || Chương 64 || Chương 65

Chương 66 || Chương 67 || Chương 68

Chương 69 || Chương 70 || Chương 71

Chương 72 || Chương 73 || Chương 74

Chương 75 || Chương 76 || Chương 77

Chương 78 || Chương 79 || Chương 80

Chương 81 || Chương 82 || Chương 83

Chương 84 || Chương 85 || Chương 86

Chương 87 || Chương 88 || Chương 89

Xem thêm: đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ

Chương 90: END

Ngoại Truyện 1 || Ngoại Truyện 2

Hậu Kì