thiên quan tứ phúc truyện tranh

THIÊN QUAN TỨ PHÚC

Bạn đang xem: thiên quan tứ phúc truyện tranh

Nguyên tác: Mặc Hương Đồng Khứu

Chủ bút: STARember

Biên tập: Hùng Tiểu Long

Nền tảng chuyện tranh Bilibili

Bản dịch thuộc sở hữu Thiên Quan Tứ Phúc Fanage – 天官賜福


QUYỂN THỨ NHẤT


QUYỂN THỨ HAI


QUYỂN THỨ BA


QUYỂN THỨ TƯ


QUYỂN THỨ NĂM


QUYỂN THỨ SÁU


QUYỂN THỨ BẢY

▸ Chương 84: Kỳ Ngộ Nơi Mê Cung (1)

▸ Chương 85: Kỳ Ngộ Nơi Mê Cung (2)

▸ Chương 86: Địa Sư Minh Nghi

▸ Chương 87: Kho Chứa Thần Binh

Xem thêm: tinh giáp hồn tướng chap 99

▸ Chương 88: Đại Náo Quỷ Phường

▸ Chương 89: Hỏa Thiêu Cực Lạc


QUYỂN THỨ TÁM

▸ Chương 90: Quốc Sư Phương Tâm

▸ Chương 91: Tiệc Lưu Kim Nhuộm Máu

▸ Chương 92: Phương Tâm Tái Lâm

▸ Chương 93: Cướp thần Chốn Tiên Cung

▸ Chương 94: Thanh Đăng Dạ Du

▸ Chương 95: Hậu Duệ Tiên Lạc

▸ Chương 96:

▸ Chương 97:

▸ Chương 98:

▸ Chương 99:

▸ Chương 100:

▸ Chương 101:

[Đang cập nhật]

Xem thêm: kết hôn với người mà tôi ghét nhất

Tác giả

Bình luận