Tag Archives: smart connect

Ứng dụng Smart Connect sẵn sàng download từ Play Store

Smart Connect ứng dụng nâng cao thay thế cho LiveWare Manager của trên các dòng Xperia 2012 đã đước Sony tung lên Play Store ngày hôm qua. Ứng dụng này cho phép người dùng có thể thao tác và thiết định nhiều nội dung hơn đối với mỗi phụ kiện bên ngoài mỗi khi được kết nối với Xperia.  Ví dụ khi cắm …

Read More »