Tag Archives: 3D

Sony cho ra mắt TV mới – mỗi người xem sẽ có thể thấy được những cảnh khác nhau

Mẫu TV mới của Sony, ‘Simulview’ PlayStation, sẽ là TV đầu tiên có khả năng cho mỗi người xem thấy được những cảnh hoàn toàn khác nhau. Mỗi người xem phải sử dụng những cặp kính 3D. Màn hình TV sẽ xử lý những hình ảnh tốc độ cao để gửi các cảnh 2D khác nhau tới những cặp kính …

Read More »