ta nuôi nam thần ở dị giới

19/08/2023 13:31 102.06 K lượt truy cập

Bạn đang xem: ta nuôi nam thần ở dị giới

Tên không giống

我在异界养男神:神医九小姐 - I’m raising a man in a different world: the divine doctor, Miss Jiu

Ngày phát triển

21/07/2022

Tóm tắt

TA Tại DỊ GIỚI DƯỠNG NAM THẦN: THẦN Y CỬU TIỂU THƯ vì thế Shang Shang's Comic dịch.
Nàng là thánh thủ Quân Cửu của Hoa Hạ, nó độc tuy vậy tuyệt, một vừa hai phải mới nhất xuyên ko, đang trở thành vị tè thư phế truất vật người người sỉ nhục. Phế vật? Ngược cặn buồn phiền, vả mặt mày đó là sở ngôi trường của nàng! Thánh phẩm đan dược tùy tay luyện, sáng sủa ngự bên trên thần thú, tối ngủ nằm trong lặn đế! Rốt cuộc ai sẽ là phế truất vật đây?

Danh sách chương

Tên

Cập nhật

Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan

Đang xuất phiên bản 18+
0 326 829.9 K

Đang xuất phiên bản
0 121 24.14 K

Xem thêm: kimi wa meido sama

Đang xuất phiên bản
0 608 759.57 K

Đang xuất phiên bản
2 400 346.53 K

Đang xuất phiên bản
0 136 16.94 K

Đang xuất phiên bản
0 63 39.67 K

Đang xuất phiên bản
0 107 57.96 K

Đang xuất phiên bản
94 2.04 K 1.72 M

Đang xuất phiên bản
0 129 85.05 K

Đang xuất phiên bản 18+
0 44 45.66 K

Xem thêm: ở thế giới không có em gái mà ai cũng yêu

Nội dung tiên tiến nhất của Shang Shang's Comic