ta làm hắc nguyệt quang của hôn quân

 • Reads 203,872
 • Votes 19,737
 • Parts 119

Complete, First published Oct 21, 2021

Table of contents

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Chương 1: Nai con cái đâm loạn

  Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Chương 24: Hậu cung nổi lửa

  Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

  Xem thêm: Có nên ăn khoai tây với cơm? 

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Chương 55: Thiêu thân thiết lao nguồn vào lửa

  Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Sat, Oct 22, 2022

 • Chương 59: Giận trở nên loài cá nócSat, Oct 22, 2022
 • Sat, Oct 22, 2022

 • Wed, Oct 26, 2022

 • Fri, Oct 28, 2022

 • Chương 63: Tự dưng thấy ghen

  Thu, Nov 3, 2022

 • Mon, Nov 7, 2022

 • Sun, Nov 13, 2022

 • Wed, Nov 16, 2022

 • Sun, Nov trăng tròn, 2022

 • Fri, Nov 25, 2022

 • Fri, Dec 2, 2022

 • Sun, Dec 4, 2022

 • Thu, Dec 8, 2022

 • Sun, Dec 11, 2022

 • Fri, Dec 23, 2022

 • Fri, Dec 30, 2022

 • Mon, Jan 9, 2023

 • Sun, Jan 15, 2023

 • Sat, Jan 21, 2023

 • Thu, Jan 26, 2023

 • Sun, Feb 5, 2023

 • Sun, Feb 12, 2023

 • Fri, Feb 17, 2023

 • Thu, Feb 23, 2023

 • Thu, Mar 2, 2023

 • Sat, Mar 11, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Mar 19, 2023

 • Sun, Apr 2, 2023

 • Fri, Apr 7, 2023

 • Fri, Apr 7, 2023

 • Fri, Apr 7, 2023

 • Sun, Apr 16, 2023

 • Sun, Apr 16, 2023

 • Sun, Apr 16, 2023

 • Sun, Apr 16, 2023

 • Sun, Apr 23, 2023

 • Sun, Apr 23, 2023

 • Sun, Apr 23, 2023

 • Sun, Apr 23, 2023

 • Thu, Apr 27, 2023

 • Thu, May 4, 2023

 • Wed, May 10, 2023

 • Sun, May 14, 2023

 • Fri, May 19, 2023

 • Fri, May 19, 2023

 • Sat, May trăng tròn, 2023

 • Mon, May 22, 2023

 • Sat, May 27, 2023

 • Thu, Jun 1, 2023

 • Thu, Jun 1, 2023

 • Thu, Jun 1, 2023

 • Fri, Jun 2, 2023

 • Fri, Jun 2, 2023

Tên gốc: Này hít quân hắc nguyệt quang quẻ tớ đương quyết định rồi Tác giả: Du Côn Thể loại: khối hệ thống, cổ trang, cung đấu ko đứng đắn, sảng văn, HE Số chương: 113 hoàn Bìa truyện và thương hiệu truyệt được sửa lại cho tới kiểu như với phiên bản manwa, bìa được lấy kể từ page Purple Cat's Corner, đang được nài phép Truyện được edit với mục tiêu phi thương nghiệp, chỉ được đăng độc nhất bên trên wattpad của Bách Linh, thực hiện ơn chớ re up ở đâu tự dưng chất vấn. (*truyenfull, truyenwiki, truyenhd......đều là trang web lậu)

#102hethong

Xem thêm: tôi thuần hóa bạn thân thành bạo chúa