ta cần trở thành quái vật

Nhấn vô trên đây nhằm singin tự động hóa và đồng điệu truyện theo gót dõi kể từ site cũ. Không truy vấn trang web hàng nhái nhằm rời bị hack tài khoản

  • Trang chủ
  • Thể loại
  • Ta cần được phát triển thành quái quỷ vật

Ta cần được phát triển thành quái quỷ vật

Nội dung

Tiêu Thu người lặng lẽ đảm bảo thế giới 1 mình, ko nên người nào cũng hiểu. sau thời điểm trải qua quýt một cuộc sống đời thường nhức buồn và được tái mét sinh, anh xả thân vô con phố phát triển thành một con cái quái quỷ vật ngày tiết lạnh

Danh sách chương