Sony Việt tạm dừng trang tin để nâng cấp trong ít phút

Trang tin sẽ tạm thời dừng truy cập để update trong ít phút. Bạn vẫn có thể truy cập diễn đàn bình thường.

Diễn Đàn

The following two tabs change content below.

Hùng Vũ

Đến với Sony vì muốn tìm những điều khác biệt. Gắn bó với Sony Việt bởi một niềm đam mê không muốn giữ cho riêng mình.

Leave a Reply