Sony Việt tạm dừng trang tin để nâng cấp trong ít phút

Trang tin sẽ tạm thời dừng truy cập để update trong ít phút. Bạn vẫn có thể truy cập diễn đàn bình thường.

Diễn Đàn

Leave a Reply