nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật

 • Reads 664,318
 • Votes 71,217
 • Parts 90

Ongoing, First published Apr 28, 2022

Bạn đang xem: nam phụ độc ác gả cho nhân vật phản diện tàn tật

Table of contents

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Wed, Jun 15, 2022

 • Fri, Jun 17, 2022

 • Fri, Jun 17, 2022

 • Sun, Jun 19, 2022

  Xem thêm: Nhìn mâm cơm chồng đãi bạn, tôi ứa nước mắt bế con về ngoại

 • Mon, Sep 5, 2022

 • Mon, Sep 5, 2022

 • Tue, Sep 6, 2022

 • Tue, Sep 6, 2022

 • Tue, Sep 6, 2022

 • Tue, Sep 6, 2022

 • Wed, Sep 7, 2022

 • Wed, Sep 7, 2022

 • Thu, Sep 8, 2022

 • Thu, Sep 8, 2022

 • Sat, Sep 10, 2022

 • Wed, Sep 14, 2022

 • Wed, Sep 14, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Thu, Sep 15, 2022

 • Mon, Sep 19, 2022

 • Mon, Sep 19, 2022

 • Tue, Sep trăng tròn, 2022

 • Tue, Sep trăng tròn, 2022

 • Fri, Sep 23, 2022

 • Fri, Sep 23, 2022

 • Sun, Sep 25, 2022

 • Mon, Sep 26, 2022

 • Mon, Sep 26, 2022

 • Thu, Oct 6, 2022

 • Thu, Oct 6, 2022

 • Mon, Oct 24, 2022

 • Mon, Oct 24, 2022

 • Tue, Nov 8, 2022

 • Tue, Nov 8, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Wed, Nov 9, 2022

 • Thu, Nov 10, 2022

 • Thu, Nov 10, 2022

 • Tue, Nov 15, 2022

 • Wed, Nov 30, 2022

 • Mon, Dec 5, 2022

 • Mon, Dec 5, 2022

 • Mon, Dec 5, 2022

 • Thu, Dec 8, 2022

 • Fri, Dec 16, 2022

 • Fri, Dec 16, 2022

 • Fri, Dec 16, 2022

  Xem thêm: tôi là tình đầu đã chết của anh

 • Wed, Dec 21, 2022

 • Wed, Dec 21, 2022

Tên gốc: ác nghiệt độc phái nam phối giá chỉ cung cấp tàn phế phản phái hậu
  
  Tác giả: Cựu Mộng Như Sương
  
  Thể loại: Đam mỹ, xuyên thư, công ty thụ, sau này, tinh xảo, hào môn thế gia, cưới trước yêu thương sau, sảng văn, 1x1, HE
  
  Tình trạng: 166 chương + 4 phiên ngoại
  
  Công nhiều nhân cơ hội x Thụ dằm khăm độc mồm độc mồm, dũng sĩ khử trà xanh
  
  Cảnh báo: Cuối truyện những nhân cơ hội ko phối kết hợp lại, vẫn tồn bên trên nhập một thân thiết thể. Ngụy NP!!!
  
  EDIT CHẬM NHƯNG CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG DROP, ĐỪNG HỎI NỮA.

#155đammỹ