mệnh danh thuật của bóng tối

Bạn đang xem: mệnh danh thuật của bóng tối

Trong ánh sáng của đèn neon xanh lơ và tím, bên dưới khung trời thép dày đặc, thời kỳ trả tiếp của loại tài liệu là toàn cầu sau cuộc cách mệnh technology, mặt khác cũng chính là ranh giới thân thuộc thực và ảo. Sắt thép và thân thuộc thể, vượt lên trước khứ và sau này. Đây là điểm toàn cầu phía bên ngoài và toàn cầu phía bên trong nằm trong tồn bên trên, tất cả trước mặt mũi các bạn tương tự một tường ngăn thời hạn. Bóng tối dần dần bao quấn toàn bộ. Nhưng các bạn của tôi à, các bạn cần hiểu rằng, tất cả chúng ta ko thể đương đầu với bóng tối vì chưng sự nữ tính, nhưng mà cần người sử dụng lửa.

Thể loại
  • Action
  • Manhua
  • Webtoon
  • Truyện màu
  • Hệ Thống
Nhóm dịch
Lịch đi ra mắt