luật của tiểu thuyết mạng novel

Tóm tắt

Ham Dan Yi, một học viên thông thường với sở trường gọi tè thuyết bên trên mạng, một ngày tỉnh dậy và ngẫu nhiên thấy láng giềng của tôi tiếp tục trở thành cô phái đẹp chủ yếu xinh rất đẹp nhập tè thuyết và ở ngôi trường cũng ngẫu nhiên xuất hiện tại một "tứ đại thiên vương" ko biết kể từ đâu đâm chồi rời khỏi.

Thế giới của cô ấy tự nhiên trở thành toàn cầu tè thuyết chỉ nhập một buổi sáng sớm và tầm quan trọng của cô ấy cũng phát triển thành người bạn tri kỷ số 1 của phái đẹp chính!

Bạn đang xem: luật của tiểu thuyết mạng novel

"Tôi chỉ mong muốn sinh sống thông thường thôi tuy nhiên, vì sao người xem lại cư xử với tôi như vậy này chứ!"

Bị sẽ phải sinh sống công cộng với phái đẹp chủ yếu và tứ đại thiên vương vãi, liệu mẩu truyện của Dan Yi sẽ sở hữu được loại kết như vậy nào?

Xem thêm

Poster's avatar

Chú quí thêm

Từ 22/5/2019 cho tới ???

Dịch kể từ phiên bản raw giờ đồng hồ Hàn: https://page.kakao.com/home?seriesId=49334308

Không với ngày đăng ví dụ. Không bận thì dịch còn bận thì thôi. Yên tâm ko vứt của chạy lấy người.

Chỉ đăng ở Hako, Wattpad và Wordpress.

Thảo luận
Mục lục
 1. 01.Tập 01
 2. 02.Tập 02
 3. 03.Tập 03
 4. 04.Tập 04
 5. 05.Tập 05
 6. 06.Tập 06
 7. 07.Tập 07
 8. 08.Tập 08
 9. 09.Tập 09
 10. 10.Tập 10
Tập 01
 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • Xem tiếp (31 chương)

Tập 02
 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • 02/12/2019

 • Xem tiếp (34 chương)

Tập 03
 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • Xem tiếp (37 chương)

Tập 04
 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • 03/12/2019

 • Xem tiếp (36 chương)

Tập 05
 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

  Xem thêm: cậu út nhà tài phiệt tập 13 vietsub

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • Xem tiếp (28 chương)

Tập 06
 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 07/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • 04/12/2019

 • Xem tiếp (34 chương)

Tập 07
 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • Xem tiếp (28 chương)

Tập 08
 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 05/12/2019

 • 07/12/2019

 • 07/12/2019

 • 09/12/2019

 • 09/12/2019

 • 10/12/2019

 • 12/12/2019

 • 13/12/2019

 • 15/12/2019

 • 17/12/2019

 • 19/12/2019

 • 21/12/2019

 • 22/12/2019

 • 23/12/2019

 • 25/12/2019

 • 26/12/2019

 • 26/12/2019

 • 29/12/2019

 • 30/12/2019

 • 01/01/2020

 • 01/01/2020

 • 03/01/2020

 • 05/01/2020

 • Xem tiếp (25 chương)

Tập 09
 • 07/01/2020

 • 09/01/2020

 • 10/01/2020

 • 12/01/2020

 • 14/01/2020

 • 15/01/2020

 • 17/01/2020

 • 18/01/2020

 • 19/01/2020

 • 20/01/2020

 • 21/01/2020

 • 23/01/2020

 • 25/01/2020

 • 28/01/2020

 • 29/01/2020

 • 02/02/2020

 • 04/02/2020

 • 06/02/2020

 • 07/02/2020

 • 09/02/2020

 • 10/02/2020

 • 12/02/2020

 • 13/02/2020

 • 13/02/2020

 • 15/02/2020

 • 20/02/2020

 • 26/02/2020

 • 01/03/2020

 • 05/03/2020

 • 05/03/2020

 • 07/03/2020

 • 08/03/2020

 • Xem tiếp (27 chương)

Tập 10
 • 10/03/2020

 • 21/03/2020

 • 31/03/2020

 • 10/06/2020

 • 24/06/2020

 • 10/09/2020

 • 15/09/2020

 • 19/07/2022

 • 26/07/2022

 • 27/07/2022

 • 07/08/2022

 • 13/08/2022

 • Xem tiếp (7 chương)

Có thể chúng ta quan liêu tâm

Xem thêm

Tổng comment (1917)
Báo cáo comment ko tương thích ở đây

431 Bình luận

Ụa cho bản thân chất vấn cỗ này sẽ không dịch típ nữa hã
Đc cmt thấy với bn bảo mặt mày fuhuz với dịch tuy nhiên lần hong thấy:(

Xem thêm

là vì thế inso's law mặt mày fuhu bị tạm thời ngừng vạc sóng r á bạn

Xem thêm

huhu, chị ơi này dịch tiếp dị🥹

Xem thêm

chị ơi, dịch tiếp cút chị iu, con cái dân trông ngóng từng ngày :((

Xem thêm

Mn cho bản thân chất vấn chap tiên tiến nhất là chương từng nào quyển bao nhiêu của Hàn vậy ạ?

Xem thêm

C ơi nghe đâu qua quýt mặt mày fuhuz ko re-up được á c.Mong c sớm rời khỏi chương mới nhất 😭

Xem thêm

Aww truyện cuốn quá. C ơi em đang được đợiii, ao ước sớm rời khỏi chương mới nhất 😭🌷🌷
43-6 43-6 43-6!!!

Xem thêm

t nên phát biểu thiệt ,sau thời điểm gọi cho tới luyện 8 thì t ước gì t tiếp tục học tập giờ đồng hồ Hàn nhằm ngồi cày cho tới vol cuối vì thế mặt mày eng lại ko dịch cỗ này :((mỗi tội t lại học tập từng giờ đồng hồ Nhật vs Anh mới nhất nhức cơ chứ :v),ao ước chị trans ngày nay ê lạc trôi về phía trên nhằm kế tiếp dịch cỗ này vì thế t thấy cỗ này nghe đâu với 17 vol toàn bộ nhỉ :v

Xem thêm

tui đang dần học tập từng giờ đồng hồ nhật tuy nhiên nhưng mà vì thế cỗ này tui nên dành riêng tg rảnh nhằm tự động học tập tăng giờ đồng hồ hàn :<

Xem thêm

@nheduz: nể b thiệt ,t học tập từng nhật thôi tiếp tục đầy đủ cất cánh óc rồi :v

Xem thêm

Xem tăng 2 vấn đáp

Sắp được một năm luôn luôn rồi Au ớiiiii

Xem thêm

Xem thêm: truyện đừng nói yêu tôi

cuối nằm trong nu9 về với ai vậy từng người=))

Xem thêm