lời thì thầm của ác ma

30/08/2023 10:23 76.63 K lượt truy cập

Bạn đang xem: lời thì thầm của ác ma

Tên không giống

Lời Thì Thầm Của hung tàn Ma

Tóm tắt

Cảnh Kiều và Cận Ngôn Thâm vẫn tuyên thệ nhập đám hỏi của mình, tuy nhiên ẩn nhập lớp vỏ hôn nhân gia đình niềm hạnh phúc này là những mùa sóng ngầm. Trong hiện đại hít, bên dưới những điều tra tấn thoá mạ của Cận Ngôn Thâm, những cảnh tượng vẫn xẩy ra lại dần dần hiện thị nhập tâm trí. Sự khiếu nại đắm tàu cơ khiến cho cô bị kết tội là hung thủ. Và anh tớ xuất hiện nay lại đẩy cô nhập tận nằm trong của địa ngục. Cảnh Kiểu – em ko bay được đâu. Cận Ngôn Thâm, tôi ko nợ anh. Chúng tớ giải bay lẫn nhau lên đường. Giới thiệu người sáng tác Xuất bản: iCiyuan Cartoon Jiman Văn Hóa Tổng giám chế: Nhâm Đào Chủ biên: Wood Xuất Hải Tam Niên Oa Tuế Kiểm tra hóa học lượng: Vương Vượng Phân cảnh: Wood Biên kịch: Phách Như, Cổ Cơ Quái Vẽ: Tiên Nhân Đỗ Sản xuất: Thậm Ma Ngư Màu: A Kỳ, Đậu Đậu Nguyên tác: Duyệt Lạc (Ái Thê: Tổng Tài Phu Quân Hung Bạo)

Danh sách chương

Tên

Cập nhật

Lượt truy cập

Bình luận

Nội dung liên quan

Đang xuất phiên bản 18+
0 50 77.56 K

Đang xuất phiên bản
0 272 158.93 K

Xem thêm: cuồng nhiệt boss sủng thê xin kiềm chế

Đã hoàn thành xong
0 353 460.76 K

Đang xuất phiên bản
0 135 35.07 K

Đang xuất phiên bản
0 145 17.76 K

Đang xuất phiên bản
0 1.05 K 1.41 M

Đang xuất phiên bản
94 2.12 K 1.87 M

Đang xuất phiên bản 18+
0 333 879.89 K

Đang xuất phiên bản
2 458 395.51 K

Xem thêm: độc bộ thiên hạ truyện

Nội dung tiên tiến nhất của Mộc Team