lớ ngớ vớ phải yêu

Mô mô tả

Bạn tiếp tục vượt lên trước nghêu ngán với những cỗ tình yêu mộng mơ bên trên trời bên dưới biển? Quá không xa lạ với những cỗ truyện tổng tài nội dung rập khuôn? Chà chan~ Công ty Bông-er van nài trình làng thành phầm LỚ NGỚ VỚ PHẢI TÌNH YÊU Nam phái nữ chủ yếu thỏa thuận một bạn dạng thích hợp đồng thơm nhân? Các chúng ta đang được suy nghĩ “Ôi giời, lại nữa à”? Nhưng mang lại chúng ta suy nghĩ lại, Bông-er ko thầu những cỗ truyện tẻ ngắt như vậy!! Mở mùng tập luyện 1 tiếp tục khiến cho chúng ta kể từ phung phí mang tới nghi hoặc rằng liệu tôi vừa lỡ nhịp ở đâu à? Han Ji Ah, một cô bé tiếp tục rộng lớn 30 tuổi hạc tuy nhiên rất rất tiết chiến, tóc ko tiết lửa đời ko nể những loại đồ vật ê. Già đầu rồi vẫn ‘ống chề’ thêm vào đó loại thất nghiệp thì đương nhiên cô luôn luôn nên nghe tía u cà khịa, nhiều khi còn mong muốn đá đít thoát khỏi mái ấm nữa. Cô cay cú chịu đựng trận, và một ngày tái ngộ Jin Min Cheol – đứa bạn miếng khảnh thuở nhỏ, hiện nay đã lột xác trở nên anh gymer đẹp mắt zai, nghề nghiệp và công việc thật tuyệt vời nghẻ, là IT ê nha. Tuy nhiên anh vẫn chưa xuất hiện bà xã. Giống như Ji Ah, tía u anh cũng càm ràm xuyên suốt ngày về chuyện kết duyên. Người tao thì thời thế tạo ra nhân vật, còn Ji Ah, thấy lúc chúng ta đồng tình cảnh lại lỡ mồm đùa rằng “Ê hoặc tụi bản thân cưới nhau đi?”. Thanh niên ê nghe hoàn thành câu này ngay tắp lự căn vặn cưới một cơ hội ko thể này the flash rộng lớn.

Bạn đang xem: lớ ngớ vớ phải yêu

Xem thêm: Giá cà phê hôm nay 11/12/2023: Ổn định phiên đầu tuần

Xem tăng

Danh sách chương

 • Chapter 80.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 80.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 79.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 79.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 78.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 78.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 77.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 77.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 76.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 76.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 75.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 75.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 74.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 74.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 73.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 73.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 72.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 72.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 71.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 71.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 70.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 70.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 69.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 69.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 68.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 68.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 67.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 67.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 66.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 66.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 65.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 65.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 64.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 64.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 63.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 63.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 62.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 62.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 61.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 61.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 60.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 60.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 59.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 59.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 58.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 58.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 57.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 57.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 56.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 56.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 55.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 55.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 54.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 54.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 53.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 53.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 52.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 52.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 51.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 51.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 50.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 50.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 49.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 49.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 48.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 48.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 47.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 47.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 46.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 46.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 45.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 45.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 44 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 43 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 42 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 41 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 40.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 40.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 39.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 39.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 38.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 38.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 37.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 37.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 36.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 36.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 35.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 35.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 34.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 34.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 33.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 33.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 32.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 32.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 31.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 31.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 30.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 30.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 29.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 29.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 28.2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 28.1 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 27 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 26 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 25 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 24 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 23 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 22 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 21 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 20 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 19 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 18 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 17 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 16 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 15 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 14 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 13 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 12 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 11 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 10 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 9 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 8 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 7 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 6 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 5 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 4 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 3 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 2 Tháng Tám 17, 2023
 • Chapter 1 Tháng Tám 17, 2023

Xem thêm