kiếm thần độc bá diệp huyền

    Diệp Huyền, anh hùng chủ yếu vô tè thuyết Nhất Kiếm Độc Tôn. Tại tè thuyết Vô Địch Kiếm Vực, hắn đó là đàn ông của Dương Diệp. Trời sinh đạo thể, đã có được nhì cái linh căn. Thời điểm còn ở Thanh Châu, vì thế gom gia tộc giành giành một quặng mỏ, nằm trong mươi nhì cao thủ Lý gia huyết chiến, bị một người thần túng thiếu tiến công lén, khiến cho đan điền vỡ vụn.

Nhất Kiếm Độc Tôn: Diệp Huyền

Bạn đang xem: kiếm thần độc bá diệp huyền

DIỆP HUYỀN | 叶玄 | NHẤT KIẾM ĐỘC TÔN.

— Giới tính: Nam

— Huyết mạch: Phong Ma huyết quản, Bất Tử huyết mạch

— Cảnh giới: Thiện ác nghiệt cảnh

— Kiếm đạo: Nhân gian tham thăm dò đạo

— Nghề nghiệp: Kiếm tu, thể tu, thất thải phù sư, bụt tu, thợ thuyền rèn.

Thân phận vô Nhất Kiếm Độc Tôn.

    Thương lan học viện chuyên nghành Viện trưởng, thương thăm dò tông Tông mái ấm, tú môn Môn mái ấm, thần vũ trở thành thăm dò tông Tông mái ấm, thần vũ trở thành vũ viện Viện trưởng, thần tộc hiện tại nhậm Tộc trưởng, thần vũ trở thành Thành mái ấm, thần quốc đại lý thần mái ấm, thái hư hỏng thăm dò tông truyện quá nhân, huyền hoàng đại trái đất bắc kính chi mái ấm, năm chiều ngoài hành tinh chi mái ấm ( thủ hộ thần ), năm chiều tu la phái nữ đế đích ca ca trả thế, phụ vương chiều thiên mệnh ca ca trả thế, năm chiều thăm dò giới thăm dò tông thiếu thốn mái ấm, nhân vương vãi ( hi hoàng truyện quá nhân tộc văn minh đích truyện quá fake dữ thủ hộ fake ), dương diệp chi tử, ngoài hành tinh thần đình thanh lịch thủy nhân trả thế, thăm dò minh thiếu thốn mái ấm, chư thiên trở thành thiếu thốn mái ấm, vĩnh sinh giới diệp gia diệp thần trả thế, đại linh thần cung nước ngoài môn tử đệ ( bị trục xuất ), thần tông Tông mái ấm, cửu duy bất tử đế tộc thiếu thốn mái ấm , huyền giới thiếu thốn mái ấm, huyền thăm dò tiên tông Tông mái ấm, tiên bảo những huyền thiên mệnh lệnh quý tân, quan lại huyền tủ sách Viện trưởng.

Nhất Kiếm Độc Tôn: Diệp Huyền

Quan hệ nhân mạch.

— Mẫu thân: Đông Lý Nam.

— Đại di: Đông Lý Tịnh.

— Nhị di: Độc Cô Tuyên.

— Phụ thân: Dương Diệp.

— Đại ca: Tiêu Dao Tử.

— Tỷ tỷ: Dương Niệm Tuyết ( nằm trong phụ vương không giống mẹ ), Giản Tự Tại ( giới ngục tháp tứ lâu sở quan lại chi nhân ), Mạc Niệm Niệm ( thiên đạo chi mái ấm ), A Đạo Linh ( Truyện quá trợ giúp Diệp Huyền đạt tới Vô cảnh ).

Xem thêm: dục vọng đen tối truyện tranh

— Muội muội: Diệp Linh, Thiên Mệnh ( Thanh Nhi phụ vương chiều vũ trụ kiếp trước ), Thanh Nhi phân thân mật loại, Tiểu An, A La, Thanh Khâu ( bạn dạng thể thanh nhi phụ vương chiều vũ trụ trả thế ).

— Hồng nhan:  An Lan Tú, Liên Vạn Lý, Thác Bạt Ngạn, Thiên Mạt, Trương Văn Tú, Kỷ An Chi, Khương Cửu, Đạo Nhất.

— Đệ tử: Hư Vọng ( Vô cảnh ).

— Chỗ dựa: Thanh Nhi ( tam thăm dò chi nhất ), Dương Diệp ( tam thăm dò chi nhất ), Tiêu Dao Tử ( tam thăm dò chi nhất ), Thanh Khâu, Mạc Niệm Niệm, Đông Lý Nam.

— Sủng vật: Tiểu Linh Nhi ( Thanh Châu bạn dạng vẹn toàn ), chiến thiên thú, phệ linh thiên thú.

Bảo vật

    Kiếm mái ấm mệnh lệnh ( bị bỏ ), hồng mông tháp, giới ngục tháp, xiển u giới, thần tộc vương vãi tọa, quỷ mái ấm đế đua, thiên tru thăm dò ( còn ở Thanh Nhi phân thân ), trấn hồn thăm dò ( dung ăn ý với Thanh Huyền Kiếm ), tu di thuẫn, chúc long giáp, thiên đạo cây bút ( đang được vứt bỏ ), ác quỷ chi dực, vãng sinh thăm dò, thái u thăm dò, tiên linh thăm dò, thái rất rất thuẫn, nhân vương vãi ấn, chiến thần giáp ( đang được vỡ ), thần vương vãi thăm dò, đại đạo cây bút.

Võ kỹ

    Nhất thăm dò lăm le sống chết, nhất thăm dò lăm le hồn, vô địch kim thân mật, nhất thăm dò phá huỷ vạn pháp, bạt thăm dò lăm le sống chết, nhất thăm dò vô lượng, táng quyền, tử nhân kinh, đạo quyền, đạo thăm dò, đạo thể, mệnh quyền, mệnh thăm dò, trảm thiên bạt thăm dò thuật, thuấn sát nhất thăm dò, vô địch thăm dò vực, nhất thăm dò cầu tử, nhất thăm dò đề đầu, phương thốn thăm dò vực, trảm vị lai, nhất thăm dò trảm mệnh, trảm vượt lên trên khứ, tam thăm dò thống nhất ( trảm vượt lên trên khứ trảm vị lai ), trảm hư hỏng vô, sát mãng cầu vô địch, vô trượt, luân hồi thăm dò đạo.

Kiếm đang được sử dụng qua | Nhất Kiếm Độc Tôn

    Linh tú thăm dò, Lôi Tiêu thăm dò, tiên linh thăm dò, thiên tru thăm dò, trấn hồn thăm dò ( phát triển thành Thanh Huyền thăm dò Kiếm Hồn ), Thái U thăm dò, Ma Kha thăm dò, vãng sinh thăm dò, thiên đạo thăm dò, thăm dò linh, Thần Vương thăm dò, vô thượng thăm dò ( lấy ở Ngân Hà Tông ).

Kiếm đang được sử dụng | Nhất Kiếm Độc Tôn

    Thanh Huyền Kiếm, Nhân Gian Kiếm.

==========

Sơ lược Nhất Kiếm Độc Tôn.

Review Nhất Kiếm Độc Tôn.

Xem thêm: Bí quyết nướng khoai chảy đầy mật

==========

    Viết xuống "Nhất Kiếm Độc Tôn: Diệp Huyền" rất khó, quý khách khen thưởng đó là động lực nhằm tè biên kế tiếp kiên trì viết lách tiếp! Hẹn hội ngộ a...

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN