hệ thống thăng cấp điên cuồng

Nhấn vô phía trên nhằm singin tự động hóa và đồng hóa truyện theo dõi dõi kể từ site cũ. Không truy vấn những site hàng fake tách bị hack thông tin tài khoản và bám virus

Bạn đang xem: hệ thống thăng cấp điên cuồng

  • Trang chủ
  • Thể loại
  • Hệ Thống Thăng Cấp Điên Cuồng

Hệ Thống Thăng Cấp Điên Cuồng

Nội dung

Là anh hùng chủ yếu nghiện game xuyên ko cho tới một toàn cầu huyền huyễn,  Tại phía trên sở hữu những loại trường phái và tông môn  sở hữu những loại võ học tập huyền huyễn và binh khí Thần binh , sở hữu quỷ thú ở chống phía bên ngoài và thần long vượt trội nhất. Linh yêu thương quỷ quỷ quái gì cũng có thể có. Nhưng mặc dầu là tông môn gì , hoặc thiếu hụt gia gia tộc rộng lớn gì,  hoặc hoàng tử đế quốc hoặc là thiên phú yêu thương nghiệt , tu vi sở hữu mạnh, đối lập với hệ thống thăng cấp điên cuồng. anh hùng chủ yếu đều bị đá đi ra đàng sau.

Danh sách chương