gửi người không được tha thứ

Nhấn nhập trên đây nhằm singin tự động hóa và đồng hóa truyện theo đòi dõi kể từ site cũ. Không truy vấn những site hàng nhái tách bị hack thông tin tài khoản và bám virus

  • Trang chủ
  • Thể loại
  • Regina Lena - Gửi Người Không Được Tha Thứ

Regina Lena - Gửi Người Không Được Tha Thứ

Nội dung

“Tôi tiếp tục cho tới ông một thời cơ. Một thời cơ sẽ được tôi ân xá thứ”.
Người phụ vương ấy tiếp tục buôn bán chuồn chủ yếu phụ nữ bản thân. Và cô phụ nữ tưởng tiếp tục yên tĩnh giấc bên dưới địa ngục cơ hiện nay đã quay về.
Trong một đế chế tuy nhiên sự sinh sống và bại vong lộn lạo. Lena Rubel nhỏ nhắn nhỏ đang được quyết định sẵn tử vong như vật hiến tế cho tới phụ vương bản thân. Nhưng sáu năm tiếp theo, cô nàng tuy nhiên quý khách tưởng rằng tiếp tục không hề bên trên cõi đời đó lại cù quay trở lại.
Tháo quăng quật cái mặt mày nạ rán non và trở nên sư tử.

Danh sách chương