Giá sầu riêng hôm nay 9/11/2023: Ổn định

Giá sầu riêng biệt thời điểm hôm nay bên trên thị ngôi trường nội địa hàng loạt đứng yên ổn, sầu riêng biệt Ri6 nút giá chỉ xấp xỉ kể từ 105.000 – 120.000 đồng/kg, sầu riêng biệt Thái ở tại mức 120.000 – 140.000 đồng/kg được ghi nhận bên trên vườn.

Xem thêm: truyện nếu có kiếp sau xin đừng gặp gỡ

Bạn đang xem: Giá sầu riêng hôm nay 9/11/2023: Ổn định

Giá sầu riêng biệt hôm nay

Giá sầu riêng biệt bên trên vườn thời điểm hôm nay 9/11 bao nhiêu

Phân loại Giá sầu riêng biệt hôm nay Giá sầu riêng biệt hôm qua Thay đổi
Sầu riêng biệt Ri6 105.000 – 120.000 105.000 – 120.000 0
Sầu riêng biệt Thái 120.000 – 140.000 120.000 – 140.000 0
Sầu riêng biệt Musaking 160.000 – 190.000 160.000 – 190.000 0

Khu vực miền Tây Nam Bộ

Phân loại Giá sầu riêng biệt hôm nay Giá sầu riêng biệt hôm qua Thay đổi
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp 118.000 – 123.000 118.000 – 123.000 0
Sầu riêng biệt Ri6 Xô 100.000 – 105.000 100.000 – 105.000 0
Sầu riêng biệt Thái đẹp 130.000 – 140.000 130.000 – 140.000 0
Sầu riêng biệt Thái xô 115.000 – 120.000 115.000 – 120.000 0

Khu vực miền Đông Nam Bộ

Phân loại Giá sầu riêng biệt hôm nay Giá sầu riêng biệt hôm qua Thay đổi
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp 115.000 – 120.000 115.000 – 120.000 0
Sầu riêng biệt Ri6 Xô 100.000 – 105.000 100.000 – 105.000 0
Sầu riêng biệt Thái đẹp 125.000 – 135.000 125.000 – 135.000 0
Sầu riêng biệt Thái xô 110.000 – 120.000 110.000 – 120.000 0

Khu vực Tây Nguyên

Phân loại Giá sầu riêng biệt hôm nay Giá sầu riêng biệt hôm qua Thay đổi
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp 115.000 – 120.000 115.000 – 120.000 0
Sầu riêng biệt Ri6 Xô 100.000 – 105.000 100.000 – 105.000 0
Sầu riêng biệt Thái đẹp 125.000 – 138.000 125.000 – 138.000 0
Sầu riêng biệt Thái xô 110.000 – 120.000 110.000 – 120.000 0

Đơn vị tính: VNĐ/kg