Giá sầu riêng hôm nay 24/10/2023: Sầu riêng thái lên đến 97.000 đồng/kg

24 Tháng Mười 2023

Xem thêm: nữ phụ pháo hôi mạnh mẽ phản công

Bạn đang xem: Giá sầu riêng hôm nay 24/10/2023: Sầu riêng thái lên đến 97.000 đồng/kg

Giá sầu riêng rẽ thái ngày hôm nay bên trên thị ngôi trường nội địa tăng kể từ 2.000 – 3.000 đồng/kg. Trong số đó, sầu riêng rẽ thái đẹp mắt được thu mua sắm với nấc là 91.000 – 97.000 đồng/kg, được ghi nhận bên trên những tỉnh miền Tây Nam Sở.

Giá sầu riêng rẽ ngày hôm nay 24/10

Bảng giá chỉ sầu riêng rẽ bên trên vườn ngày hôm nay 24/10

Phân loại Giá sầu riêng rẽ hôm nay Giá sầu riêng rẽ hôm qua Thay đổi
Sầu riêng rẽ Ri6 75.000 – 90.000 75.000 – 88.000 0
Sầu riêng rẽ Thái 80.000 – 95.000 80.000 – 92.000 0
Sầu riêng rẽ Musaking 160.000 – 190.000 160.000 – 190.000 0

Bảng giá chỉ sầu riêng rẽ ngày hôm nay 24/10  bên trên miền Tây Nam Bộ

Phân loại Giá sầu riêng rẽ hôm nay Giá sầu riêng rẽ hôm qua Thay đổi
Sầu riêng rẽ Ri6 đẹp 85.000 – 90.000 85.000 – 90.000 0
Sầu riêng rẽ Ri6 Xô 75.000 – 80.000 75.000 – 80.000 0
Sầu riêng rẽ Thái đẹp 91.000 – 97.000 88.000 – 93.000 + 3,000
Sầu riêng rẽ Thái xô 80.000 – 85.000 78.000 – 82.000 + 2,000

Bảng giá chỉ sầu riêng rẽ ngày hôm nay 24/10 bên trên miền Đông Nam Bộ

Phân loại Giá sầu riêng rẽ hôm nay Giá sầu riêng rẽ hôm qua Thay đổi
Sầu riêng rẽ Ri6 đẹp 83.000 – 88.000 83.000 – 88.000 0
Sầu riêng rẽ Ri6 Xô 75.000 – 78.000 75.000 – 78.000 0
Sầu riêng rẽ Thái đẹp 90.000 – 95.000 87.000 – 92.000 + 3,000
Sầu riêng rẽ Thái xô 79.000 – 82.000 76.000 – 79.000 + 3,000

Bảng giá chỉ sầu riêng rẽ ngày hôm nay 24/10 bên trên Tây Nguyên

Phân loại Giá sầu riêng rẽ hôm nay Giá sầu riêng rẽ hôm qua Thay đổi
Sầu riêng rẽ Ri6 đẹp 83.000 – 88.000 83.000 – 88.000 0
Sầu riêng rẽ Ri6 Xô 75.000 – 78.000 75.000 – 78.000 0
Sầu riêng rẽ Thái đẹp 90.000 – 95.000 87.000 – 92.000 +3,000
Sầu riêng rẽ Thái xô 79.000 – 82.000 76.000 – 79.000 +3,000

Đơn vị tính: VNĐ/kg