Giá sầu riêng hôm nay 23/10/2023: Sầu riêng thái tăng 3.000 đồng/kg

23 Tháng Mười 2023

Giá sầu riêng rẽ thái thời điểm ngày hôm nay nội địa tăng kể từ 2.000 – 3.000 đồng/kg, sầu riêng rẽ Ri6 ổn định quyết định, nút thu mua sắm kể từ 75.000 – 88.000 đồng/kg và sầu riêng rẽ Musaking 160.000 – 190.000 đồng/kg.

Bạn đang xem: Giá sầu riêng hôm nay 23/10/2023: Sầu riêng thái tăng 3.000 đồng/kg

Giá sầu riêng rẽ thời điểm ngày hôm nay 2023

Giá sầu riêng rẽ bên trên vườn thời điểm ngày hôm nay 23/10. Sầu riêng rẽ Ri6 ổn định quyết định lưu giữ tại mức 75.000 – 88.000 đồng/kg; sầu riêng rẽ Thái giao động tại mức 80.000 – 92.000 đồng/kg; sầu riêng rẽ Musaking xung quanh quẩn 160.000 – 190.000 đồng/kg.

Theo tham khảo MobiAgri giá chỉ sầu riêng rẽ thời điểm ngày hôm nay nội địa 23/10: Sầu riêng rẽ Thái đẹp mắt tăng 3.000 đồng/kg, nút thu mua sắm giao động kể từ 90.000 – 97.000 đồng/kg; sầu Thái xô tăng kể từ 2.000 – 3.000 đồng/kg, nút thu mua sắm kể từ 79.000 – 85.000 đồng/kg. 

Xem thêm: tú tài gia tiểu kiều nương

Xem thêm: dau la dại luc 252

Giá sầu riêng rẽ Ri6 đẹp mắt ko thay đổi tại mức 83.000 – 88.000 đồng/kg; tương tự động, sầu riêng rẽ Ri6 xô ổn định quyết định tại mức 75.000 – 78.000 đồng/kg.

Cập nhật giá chỉ sầu riêng rẽ bên trên vườn thời điểm ngày hôm nay 23/10

Phân loại Giá sầu riêng rẽ hôm nay Giá sầu riêng rẽ hôm qua Thay đổi
Sầu riêng rẽ Ri6 75.000 – 88.000 75.000 – 88.000 0
Sầu riêng rẽ Thái 80.000 – 92.000 80.000 – 92.000 0
Sầu riêng rẽ Musaking 160.000 – 190.000 160.000 – 190.000 0

Cập nhật báo giá sầu riêng rẽ thời điểm ngày hôm nay 23/10  bên trên miền Tây Nam Bộ

Phân loại Giá sầu riêng rẽ hôm nay Giá sầu riêng rẽ hôm qua Thay đổi
Sầu riêng rẽ Ri6 đẹp 85.000 – 90.000 85.000 – 90.000 0
Sầu riêng rẽ Ri6 Xô 75.000 – 80.000 75.000 – 80.000 0
Sầu riêng rẽ Thái đẹp 91.000 – 97.000 88.000 – 93.000 + 3,000
Sầu riêng rẽ Thái xô 80.000 – 85.000 78.000 – 82.000 + 2,000

Cập nhật báo giá sầu riêng rẽ thời điểm ngày hôm nay 23/10 bên trên miền Đông Nam Bộ

Phân loại Giá sầu riêng rẽ hôm nay Giá sầu riêng rẽ hôm qua Thay đổi
Sầu riêng rẽ Ri6 đẹp 83.000 – 88.000 83.000 – 88.000 0
Sầu riêng rẽ Ri6 Xô 75.000 – 78.000 75.000 – 78.000 0
Sầu riêng rẽ Thái đẹp 90.000 – 95.000 87.000 – 92.000 + 3,000
Sầu riêng rẽ Thái xô 79.000 – 82.000 76.000 – 79.000 + 3,000

Cập nhật báo giá sầu riêng rẽ thời điểm ngày hôm nay 23/10 bên trên Tây Nguyên

Phân loại Giá sầu riêng rẽ hôm nay Giá sầu riêng rẽ hôm qua Thay đổi
Sầu riêng rẽ Ri6 đẹp 83.000 – 88.000 83.000 – 88.000 0
Sầu riêng rẽ Ri6 Xô 75.000 – 78.000 75.000 – 78.000 0
Sầu riêng rẽ Thái đẹp 90.000 – 95.000 87.000 – 92.000 +3,000
Sầu riêng rẽ Thái xô 79.000 – 82.000 76.000 – 79.000 +3,000

Đơn vị tính: VNĐ/kg

Theo Viện chủ yếu sách