Giá sầu riêng hôm nay 2/11/2023: Ổn định

02 Tháng Mười Một 2023

Giá sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay bên trên thị ngôi trường nội địa chuồn ngang, sầu riêng biệt Ri6 bên trên vườn xê dịch ở tại mức 95.000 – 105.000 đồng/kg, sầu riêng biệt Thái 98.000 – 118.000 đồng/kg, sầu Musaking chuồn ngang 160.000 -190.000 đồng/kg.

Bạn đang xem: Giá sầu riêng hôm nay 2/11/2023: Ổn định

Xem thêm: nam chính độc chiếm cao h

Giá sầu riêng biệt hôm nay

Cập nhật tiên tiến nhất giá chỉ sầu riêng biệt bên trên vườn hôm nay

Phân loại Giá sầu riêng biệt hôm nay Giá sầu riêng biệt hôm qua Thay đổi
Sầu riêng biệt Ri6 95.000 – 105.000 95.000 – 105.000 0
Sầu riêng biệt Thái 98.000 – 118.000 98.000 – 118.000 0
Sầu riêng biệt Musaking 160.000 – 190.000 160.000 – 190.000 0

Cập nhật tiên tiến nhất giá chỉ sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay ở miền Tây Nam Bộ

Phân loại Giá sầu riêng biệt hôm nay Giá sầu riêng biệt hôm qua Thay đổi
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp 105.000 – 108.000 105.000 – 108.000 0
Sầu riêng biệt Ri6 Xô 98.000 – 102.000 98.000 – 102.000 0
Sầu riêng biệt Thái đẹp 113.000 – 123.000 113.000 – 123.000 0
Sầu riêng biệt Thái xô 100.000 – 105.000 100.000 – 105.000 0

Cập nhật tiên tiến nhất giá chỉ sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay ở miền Đông Nam Bộ

Phân loại Giá sầu riêng biệt hôm nay Giá sầu riêng biệt hôm qua Thay đổi
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp 103.000 – 108.000 103.000 – 108.000 0
Sầu riêng biệt Ri6 Xô 97.000 – 102.000 97.000 – 102.000 0
Sầu riêng biệt Thái đẹp 110.000 – 113.000 110.000 – 113.000 0
Sầu riêng biệt Thái xô 100.000 – 103.000 100.000 – 103.000 0

Cập nhật  tiên tiến nhất giá chỉ sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay ở Tây Nguyên

Phân loại Giá sầu riêng biệt hôm nay Giá sầu riêng biệt hôm qua Thay đổi
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp 103.000 – 108.000 103.000 – 108.000 0
Sầu riêng biệt Ri6 Xô 97.000 – 102.000 97.000 – 102.000 0
Sầu riêng biệt Thái đẹp 110.000 – 113.000 110.000 – 113.000 0
Sầu riêng biệt Thái xô 100.000 – 103.000 100.000 – 103.000 0

Đơn vị tính: VNĐ/kg