Giá sầu riêng hôm nay 18/10: Tiếp tục tăng nhẹ

18 Tháng Mười 2023

Sầu riêng rẽ thời điểm hôm nay 18/10/2023, giá chỉ sầu riêng rẽ Musaking, giá chỉ sầu riêng rẽ Thái, giá chỉ sầu riêng rẽ Ri6 bên trên vườn tăng nhẹ nhõm.

Bạn đang xem: Giá sầu riêng hôm nay 18/10: Tiếp tục tăng nhẹ

Xem thêm: sự ân hận của ma tôn truyện chữ

Giá sầu riêng rẽ thời điểm hôm nay bao nhiêu

Phân loại Giá sầu riêng rẽ hôm nay Giá sầu riêng rẽ hôm qua Thay đổi
Sầu riêng rẽ Ri6 65,000-79,000 63,000-78,000 +1000
Sầu riêng rẽ Thái 77,000 – 90,000 83,000 – 90,000  0
Sầu riêng rẽ Musaking 160,000 – 190,000 160,000 – 190,000 0

Giá sầu riêng rẽ thời điểm hôm nay ở miền Tây Nam Bộ

Phân loại Giá sầu riêng rẽ hôm nay Giá sầu riêng rẽ hôm qua Thay đổi
Sầu riêng rẽ Ri6 đẹp 75,000 – 79,000 73,000 – 78,000 +1000
Sầu riêng rẽ Ri6 xô 69,000 – 74,000 68,000 – 72,000 +2000
Sầu riêng rẽ Thái đẹp 86,000 – 90,000 85,000 – 90,000  0
Sầu riêng rẽ Thái xô 79,000 – 85,000 77,000 – 84,000 +1000

Giá sầu riêng rẽ thời điểm hôm nay ở miền Đông Nam Bộ

Phân loại Giá sầu riêng rẽ hôm nay Giá sầu riêng rẽ hôm qua Thay đổi
Sầu riêng rẽ Ri6 đẹp 71,000 – 76,000 70,000 – 76,000  0
Sầu riêng rẽ Ri6 xô 65,000 – 70,000 63,000 – 68,000 +2000
Sầu riêng rẽ Thái đẹp 84,000 – 89,000 83,000 – 88,000 +1000
Sầu riêng rẽ Thái xô 77,000 – 83,000 75,000 – 82,000 +1000

Giá sầu riêng rẽ thời điểm hôm nay ở Tây Nguyên

Phân loại Giá sầu riêng rẽ hôm nay Giá sầu riêng rẽ hôm qua Thay đổi
Sầu riêng rẽ Ri6 đẹp 71,000 – 75,000 70,000 – 75,000  0
Sầu riêng rẽ Ri6 xô 65,000 – 70,000 63,000 – 68,000 +2000
Sầu riêng rẽ Thái đẹp 84,000 – 88,000 83,000 – 88,000  0
Sầu riêng rẽ Thái xô 77,000 – 83,000 75,000 – 82,000 +1000

Đơn vị tính: VNĐ/kg

Theo Viện chủ yếu sách