Giá sầu riêng hôm nay 15/9/2023: Ổn định

15 Tháng Chín 2023

Bạn đang xem: Giá sầu riêng hôm nay 15/9/2023: Ổn định

Giá sầu riêng biệt tiên tiến nhất ngày 15/9/2023, giá bán sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay, giá bán sầu riêng biệt Thái đẹp nhất, giá bán sầu riêng biệt Ri6, giá bán sầu riêng biệt Musangking.

giá sầu riêng biệt mới nhất nhất

Sáng ni, giá bán sầu riêng biệt bên trên vườn, giá bán sầu riêng biệt ở miền Đông Nam Sở, miền Tây Nam Sở và Tây Nguyên lặng sóng trong vòng 47,000 – 79,000 đồng/kg.

Ghi nhận giá bán sầu riêng biệt bên trên vườn thời điểm ngày hôm nay như sau:

– Giá sầu Ri6 không bao giờ thay đổi tại mức 48,000 – 60,000 đồng/kg.

– Giá sâu sắc riêng biệt Thái tầm mức 65,000 – 79,000 đồng/kg.

– Giá sầu riêng biệt Musaking neo bên trên nấc 160,000 – 190,000 đồng/kg.

Tương tự động, giá bán sầu riêng biệt ở miền Tây Nam Sở, giá bán sầu riêng biệt ở miền Đông Nam Sở, giá bán sầu riêng biệt ở Tây Nguyên ổn định lăm le trong vòng 47,000 – 79,000 đồng/kg.

Xem thêm: Có nên trồng cây thiết mộc lan trong nhà?

– Giá sầu riêng biệt Ri6 đẹp nhất chuồn ngang xung quanh nấc 55,000 – 60,000 đồng/kg.

– Giá sầu riêng biệt Ri6 xô ổn định lăm le tại mức 47,000 – 53,000 đồng/kg.

– Giá sầu riêng biệt Thái đẹp nhất tầm mức 73,000 – 78,000 đồng/kg.

– Giá sầu riêng biệt Thái xô thanh toán bên trên nấc 70,000 – 75,000 đồng/kg.

Dưới đó là giá bán sầu riêng biệt ngày 15/9/2023. Tùy phần đường, chống vận gửi nhưng mà giá bán thu mua sắm sầu riêng biệt rất có thể chênh chênh chếch không ít.

Giá sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay bên trên vườn

Phân loại Giá sầu riêng biệt hôm nay Giá sầu riêng biệt hôm qua Thay đổi
Sầu riêng biệt Ri6 48,000 – 60,000 48,000 – 60,000  0
Sầu riêng biệt Thái 65,000 – 79,000 65,000 – 79,000  0
Sầu riêng biệt Musaking 160,000 – 190,000 160,000 – 190,000 0

Giá sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay ở miền Tây Nam Bộ

Phân loại Giá sầu riêng biệt hôm nay Giá sầu riêng biệt hôm qua Thay đổi
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp 55,000 – 60,000 55,000 – 60,000  0
Sầu riêng biệt Ri6 xô 48,000 – 54,000 48,000 – 54,000  0
Sầu riêng biệt Thái đẹp 75,000 – 79,000 75,000 – 79,000  0
Sầu riêng biệt Thái xô 70,000 – 75,000 70,000 – 75,000  0

Giá sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay ở miền Đông Nam Bộ

Phân loại Giá sầu riêng biệt hôm nay Giá sầu riêng biệt hôm qua Thay đổi
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp 55,000 – 58,000 55,000 – 58,000  0
Sầu riêng biệt Ri6 xô 47,000 – 53,000 47,000 – 53,000  0
Sầu riêng biệt Thái đẹp 73,000 – 78,000 73,000 – 78,000  0
Sầu riêng biệt Thái xô 65,000 – 72,000 65,000 – 72,000  0

Giá sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay ở Tây Nguyên

Phân loại Giá sầu riêng biệt hôm nay Giá sầu riêng biệt hôm qua Thay đổi
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp 55,000 – 58,000 55,000 – 58,000  0
Sầu riêng biệt Ri6 xô 47,000 – 53,000 47,000 – 53,000  0
Sầu riêng biệt Thái đẹp 73,000 – 78,000 73,000 – 78,000  0
Sầu riêng biệt Thái xô 65,000 – 72,000 65,000 – 72,000  0

Đơn vị tính: VNĐ/kg

Theo Viện chủ yếu sách

Xem thêm: lăng thiếu nhẹ một chút đau