Giá sầu riêng hôm nay 15/11/2023: Sầu riêng Ri6 tăng 2.000 đồng/kg

15 Tháng Mười Một 2023

Giá sầu riêng rẽ thời điểm ngày hôm nay bên trên Tây Nguyên, giá bán sầu riêng rẽ Thái thời điểm ngày hôm nay bao nhiêu? Giá sầu riêng rẽ Ri6 bên trên thị ngôi trường nội địa thời điểm ngày hôm nay tăng từ một.000 – 2.000 đồng/kg, nấc giá bán xấp xỉ kể từ 90.000 – 106.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng rẽ thời điểm ngày hôm nay 15/11

Giá sầu riêng rẽ thời điểm ngày hôm nay bên trên vườn giá bán bao nhiêu: Sầu riêng rẽ Ri6 neo ở tầm mức kể từ 100.000 – 105.000 đồng/kg; giá bán sầu riêng rẽ Thái chuồn ngang ở tầm mức 120.000 – 140.000đồng/kg; sầu riêng rẽ Musaking ko thay đổi ở tầm mức 160.000 – 190.000 đồng/kg.

Bạn đang xem: Giá sầu riêng hôm nay 15/11/2023: Sầu riêng Ri6 tăng 2.000 đồng/kg

Khảo sát, giá bán sầu riêng rẽ thời điểm ngày hôm nay ở  miền Tây Nam Sở : Sầu riêng rẽ Ri6 đẹp nhất tăng 1.000 đồng/kg đối với ngày ngày qua, ở tầm mức 100.000 – 106.000 đồng/kg, sầu riêng rẽ Ri6 xô  chuồn ngang ở tầm mức 95.000 – 100.000 đồng/kg; tương tự động sầu riêng rẽ Thái đẹp nhất vẫn giữ lại ở tầm mức 135.000 – 140.000 đồng/kg, sầu riêng rẽ Thái xô ở tầm mức 125.000 – 135.000 đồng/kg.

Xem thêm: ban trai phan dien cua toi

Giá sầu riêng rẽ thời điểm ngày hôm nay ở miền Đông Nam Sở & chống Tây Nguyên: Sầu riêng rẽ Ri6 tăng từ một.000 – 2.000 đồng/kh, đẩy nấc giá bán kể từ 100.000 – 106.000 đồng/kg; sầu riêng rẽ Ri6 xô  loanh xung quanh ở tầm mức 90.000 – 98.000 đồng/kg; sầu riêng rẽ Thái lưu giữ sự ổn định kể từ 120.000 – 130.000 đồng/kg.

Cập nhật giá bán sầu riêng rẽ bên trên vườn hôm nay

Phân loại Giá sầu riêng rẽ hôm nay Giá sầu riêng rẽ hôm qua Thay đổi
Sầu riêng rẽ Ri6 100.000 – 105.000 100.000 – 105.000 0
Sầu riêng rẽ Thái 120.000 – 140.000 120.000 – 140.000 0
Sầu riêng rẽ Musaking 160.000 – 190.000 160.000 – 190.000 0

Bảng giá bán sầu riêng rẽ bên trên chống miền Tây Nam Sở hôm nay

Phân loại Giá sầu riêng rẽ hôm nay Giá sầu riêng rẽ hôm qua Thay đổi
Sầu riêng rẽ Ri6 đẹp 100.000 – 106.000 100.000 – 105.000 +1.000
Sầu riêng rẽ Ri6 Xô 95.000 – 100.000 95.000 – 100.000 0
Sầu riêng rẽ Thái đẹp 135.000 – 140.000 135.000 – 140.000 0
Sầu riêng rẽ Thái xô 125.000 – 135.000 125.000 – 135.000 0

Bảng giá bán sầu riêng rẽ bên trên chống miền Đông Nam Sở hôm nay

Phân loại Giá sầu riêng rẽ hôm nay Giá sầu riêng rẽ hôm qua Thay đổi
Sầu riêng rẽ Ri6 đẹp 100.000 – 106.000 100.000 – 104.000 +2.000
Sầu riêng rẽ Ri6 Xô 90.000 – 98.000 90.000 – 98.000 0
Sầu riêng rẽ Thái đẹp 130.000 – 135.000 130.000 – 135.000 0
Sầu riêng rẽ Thái xô 120.000 – 130.000 120.000 – 130.000 0

Bảng giá bán sầu riêng rẽ bên trên chống Tây Nguyên hôm nay

Phân loại Giá sầu riêng rẽ hôm nay Giá sầu riêng rẽ hôm qua Thay đổi
Sầu riêng rẽ Ri6 đẹp 100.000 – 105.000 100.000 – 104.000 +1.000
Sầu riêng rẽ Ri6 Xô 90.000 – 98.000 90.000 – 98.000 0
Sầu riêng rẽ Thái đẹp 130.000 – 135.000 130.000 – 135.000 0
Sầu riêng rẽ Thái xô 120.000 – 130.000 120.000 – 130.000 0
Đơn vị tính: VNĐ/kg

Theo Viện chủ yếu sách