Giá sầu riêng hôm nay 14/9/2023: Lặng sóng

14 Tháng Chín 2023

Bạn đang xem: Giá sầu riêng hôm nay 14/9/2023: Lặng sóng

Giá sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay 14/9/2023, giá bán sầu riêng biệt bên trên vườn tiên tiến nhất, giá bán sầu riêng biệt Thái, giá bán sầu riêng biệt Ri6, giá bán sầu riêng biệt Musangking.

Giá sầu riêng biệt bên trên vườn thời điểm ngày hôm nay tăng rời trái khoáy chiều. Trong khi ở miền Đông Nam Sở, miền Tây Nam Sở và Tây Nguyên giá bán sâu sắc riêng biệt kế tiếp cút ngang tại mức 47,000 – 79,000 đồng/kg.

Hôm ni, giá bán sầu riêng biệt bên trên vườn dịch chuyển mạnh. Cụ thể, giá bán sầu Ri6 kiểm soát và điều chỉnh tăng 1,000 đồng/kg, đạt tới 48,000 – 60,000 đồng/kg; giá bán sâu sắc riêng biệt Thái xoay đầu rời 5,000 đồng/kg, xuống nấc 65,000 – 79,000 đồng/kg; giá bán sầu riêng biệt Musaking ổn định tấp tểnh tại mức 160,000 – 190,000 đồng/kg.

Ghi nhận giá bán sầu riêng biệt bên trên miền Tây Nam Sở, giá bán sầu riêng biệt ở miền Đông Nam Sở, giá bán sầu riêng biệt ở Tây Nguyên cút ngang trong vòng 47,000 – 79,000 đồng/kg.

Xem thêm: dị giới triệu hồi lần thứ hai

Dưới đấy là báo giá sầu riêng biệt tiên tiến nhất thời điểm ngày hôm nay. Tùy phần đường, chống vận gửi nhưng mà giá bán thu mua sắm sầu riêng biệt rất có thể chênh chếch không ít.

Giá sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay bên trên vườn

Phân loại Giá sầu riêng biệt hôm nay Giá sầu riêng biệt hôm qua Thay đổi
Sầu riêng biệt Ri6 48,000 – 60,000 47,000 – 60,000 +1000
Sầu riêng biệt Thái 65,000 – 79,000 70,000 – 79,000  -5000
Sầu riêng biệt Musaking 160,000 – 190,000 160,000 – 190,000 0

Giá sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay ở miền Tây Nam Bộ

Phân loại Giá sầu riêng biệt hôm nay Giá sầu riêng biệt hôm qua Thay đổi
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp 55,000 – 60,000 55,000 – 60,000  0
Sầu riêng biệt Ri6 xô 48,000 – 54,000 48,000 – 54,000  0
Sầu riêng biệt Thái đẹp 75,000 – 79,000 75,000 – 79,000  0
Sầu riêng biệt Thái xô 70,000 – 75,000 70,000 – 75,000  0

Giá sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay ở miền Đông Nam Bộ

Phân loại Giá sầu riêng biệt hôm nay Giá sầu riêng biệt hôm qua Thay đổi
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp 55,000 – 58,000 55,000 – 58,000  0
Sầu riêng biệt Ri6 xô 47,000 – 53,000 47,000 – 53,000  0
Sầu riêng biệt Thái đẹp 73,000 – 78,000 73,000 – 78,000  0
Sầu riêng biệt Thái xô 65,000 – 72,000 65,000 – 72,000  0

Giá sầu riêng biệt thời điểm ngày hôm nay ở Tây Nguyên

Phân loại Giá sầu riêng biệt hôm nay Giá sầu riêng biệt hôm qua Thay đổi
Sầu riêng biệt Ri6 đẹp 55,000 – 58,000 55,000 – 58,000  0
Sầu riêng biệt Ri6 xô 47,000 – 53,000 47,000 – 53,000  0
Sầu riêng biệt Thái đẹp 73,000 – 78,000 73,000 – 78,000  0
Sầu riêng biệt Thái xô 65,000 – 72,000 65,000 – 72,000  0

Đơn vị tính: VNĐ/kg

Theo Viện chủ yếu sách

Xem thêm: cách chiến thắng trận đấu chap