Giá sầu riêng hôm nay 10/11/2023: Sầu riêng Thái tăng mạnh trở lại

10 Tháng Mười Một 2023

Xem thêm: ảnh kiệt mio dễ thương

Bạn đang xem: Giá sầu riêng hôm nay 10/11/2023: Sầu riêng Thái tăng mạnh trở lại

Giá sầu riêng rẽ Thái rất đẹp bên trên thị ngôi trường nội địa ngày hôm nay tăng nhiều 5.000 đồng/kg, nút giá chỉ 135.000 – 145.000 đồng/kg.

Bảng giá chỉ sầu riêng rẽ bên trên vườn ngày hôm nay 10/11 bao nhiêu

Phân loại Giá sầu riêng rẽ hôm nay Giá sầu riêng rẽ hôm qua Thay đổi
Sầu riêng rẽ Ri6 105.000 – 120.000 105.000 – 120.000 0
Sầu riêng rẽ Thái 120.000 – 140.000 120.000 – 140.000 0
Sầu riêng rẽ Musaking 160.000 – 190.000 160.000 – 190.000 0

Bảng giá chỉ sầu riêng rẽ bên trên điểm miền Tây Nam Bộ

Phân loại Giá sầu riêng rẽ hôm nay Giá sầu riêng rẽ hôm qua Thay đổi
Sầu riêng rẽ Ri6 đẹp 118.000 – 123.000 118.000 – 123.000 0
Sầu riêng rẽ Ri6 Xô 100.000 – 105.000 100.000 – 105.000 0
Sầu riêng rẽ Thái đẹp 135.000 – 145.000 130.000 – 140.000 +5.000
Sầu riêng rẽ Thái xô 115.000 – 120.000 115.000 – 120.000 0

Bảng giá chỉ sầu riêng rẽ bên trên điểm miền Đông Nam Bộ

Phân loại Giá sầu riêng rẽ hôm nay Giá sầu riêng rẽ hôm qua Thay đổi
Sầu riêng rẽ Ri6 đẹp 115.000 – 120.000 115.000 – 120.000 0
Sầu riêng rẽ Ri6 Xô 100.000 – 105.000 100.000 – 105.000 0
Sầu riêng rẽ Thái đẹp 135.000 – 145.000 125.000 – 135.000 +5.000
Sầu riêng rẽ Thái xô 110.000 – 120.000 110.000 – 120.000 0

Bảng giá chỉ sầu riêng rẽ bên trên điểm Tây Nguyên

Phân loại Giá sầu riêng rẽ hôm nay Giá sầu riêng rẽ hôm qua Thay đổi
Sầu riêng rẽ Ri6 đẹp 115.000 – 120.000 115.000 – 120.000 0
Sầu riêng rẽ Ri6 Xô 100.000 – 105.000 100.000 – 105.000 0
Sầu riêng rẽ Thái đẹp 135.000 – 145.000 125.000 – 138.000 +5.000
Sầu riêng rẽ Thái xô 110.000 – 120.000 110.000 – 120.000 0

Đơn vị tính: VNĐ/kg