Giá lúa gạo ngày 15/9/2023: Biến động không đều

Giá lúa gạo thời điểm ngày hôm nay dịch chuyển không đồng đều trong số những tỉnh nằm trong điểm ĐBSCL. Thị ngôi trường thanh toán giao dịch chậm rãi, thương lái không nhiều mua sắm vẫn theo đòi sát tình hình.

Bạn đang xem: Giá lúa gạo ngày 15/9/2023: Biến động không đều

Giá lúa hôm nay

Sáng ni, giá bán lúa ở điểm ĐBSCL dịch chuyển ko như nhau. Trong số đó, giá bán lúa ở Kiên Giang ghi nhận tăng hạn chế xấp xỉ 400 đồng/kg.

Cụ thể: giá bán lúa IR 50404 tăng 200 đồng/kg, lên nút 7,800 đồng/kg; giá bán lúa OM 18 (tươi) tăng 400 đồng/kg, lên 8,000 đồng/kg; giá bán lúa OM 5451 (tươi) tăng 100 đồng/kg, lên nút 7,700 đồng/kg; giá bán lúa OM 6976 (tươi), giá bán lúa ST 24 (tươi) và giá bán lúa RVT (tươi) nằm trong tăng 200 đồng/kg, lên nút 7,000 đồng/kg. Riêng giá bán lúa Đài thơm ngát 8 (tươi) hạn chế 300 đồng/kg, xuống 8,000 đồng/kg.

Khảo sát bên trên Vĩnh Long, giá bán lúa thô bên trên ruộng chuồn ngang xung quanh nút 8,800 – 9,000 đồng/kg.

Tương tự động giá bán lúa bên trên Ga Tre cũng giữ lại ổn định ấn định bên trên nút 7,000 – 8,500 đồng/kg.

Bảng giá bán lúa hôm nay

Tỉnh Chủng loại Giá +/- tuần Điểm lấy giá
Vĩnh Long IR 50404 (khô) 9,000  0 Giá bên trên ruộng
OM 2514 (khô) 9,000  0
OM 1490 (khô) 9,000  0
OM 2517 (khô) 9,000  0
VD đôi mươi (khô) 8,800  0
Kiên Giang IR 50404 (tươi) 7,800 +200 Thương lái thu mua
OM 18 (tươi) 8,000 +400
OM 5451 (tươi) 7,700 +100
OM 6976 (tươi) 7,000 +200
ST 24 (tươi) 7,000 +200 Thương lái thu mua sắm bên trên An Biên, An Minh
RVT (tươi) 7,000 +200
Đài thơm ngát 8 (tươi) 8,000  -300
Lúa Nhật (tươi) 7,800 +300
Bạc Liêu OM 5451 (tươi) 7,000  0 Thương lái xã Ninh Hòa, H. Hồng Dân
OM 4218  (tươi) 7,200  0
OM 5451 (khô) 8,500  0 Thương lái xã Ninh Hòa, H. Hồng Dân
OM 4218 (khô) 8,300  0

Đơn vị tính: VND/kg

Giá gạo hôm nay

Thị ngôi trường gạo nội địa thời điểm ngày hôm nay dịch chuyển nhẹ nhàng. Tại Kiên Giang, giá bán gạo nguyên vật liệu và gạo xuất khẩu hạn chế, trong lúc ở Vĩnh Long và Bội Bạc Liêu giá bán gạo ghi nhận tăng nhẹ nhàng hoặc là di chuyển ngang.

Giá gạo thời điểm ngày hôm nay bên trên Kiên Giang:

– Giá gạo nguyên vật liệu 15% tấm hạn chế đôi mươi đồng/kg, xuống còn 11,330 đồng/kg.

– Giá gạo nguyên vật liệu 25% tấm hạn chế 320 đồng/kg, xuống 10,400 đồng/kg.

– Giá gạo xuất khẩu 5% tấm hạn chế 320 đồng/kg, xuống 12,050 đồng/kg.

Xem thêm: Tất Tần Tật Thông Tin Về Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

– Giá gạo xuất khẩu 15% tấm hạn chế 200 đồng/kg, xuống còn 11,070 đồng/kg.

– Riêng giá bán gạo 5% tấm tăng 100 đồng/kg, lên nút 11,600 đồng/kg.

– Giá gạo xuất khẩu 25% tấm tăng 200 đồng/kg, đạt tới 11,470 đồng/kg.

Giá gạo thời điểm ngày hôm nay bên trên Vĩnh Long:

– Giá gạo Jasmine kiểm soát và điều chỉnh tăng 1,000 đồng/kg, đạt tới 13,500 – 14,000 đồng/kg.

– Giá gạo phân tử lâu năm không bao giờ thay đổi ở tại mức 12,500 – 13,000 đồng/kg.

– Giá gạo phân tử tròn trặn ko thay đổi đối với ngày thanh toán giao dịch sớm nhất, nút thu mua sắm hiện nay neo xung quanh ngưỡng 11,500 – 12,000 đồng/kg.

Giá gạo thời điểm ngày hôm nay bên trên Bội Bạc Liêu

Giá gạo ghi nhận chuồn ngang, thương Lái thu mua sắm ở xã Ninh Hòa, H. Hồng Dân những mẫu mã lúa xung quanh nút 17,000 – 19,500 đồng/kg.

Bảng giá bán gạo hôm nay

Tỉnh Chủng loại Giá Thay đổi Điểm lấy giá
Vĩnh Long Gạo Jasmine 13,500 – 14,000 +1000 Tại chợ Vĩnh Long
Gạo phân tử dài 12,500 – 13,000 0
Gạo phân tử tròn 11,500 – 12,000 0
Kiên Giang Gạo NL 5% tấm 11,600 +100 Thu mua
Gạo NL 15% tấm 11,330  -20
Gạo NL 25% tấm 10,400  -320
Gạo XK 5% tấm 12,050  -320
Gạo XK 15% tấm 11,070  -300
Gạo XK 25% tấm 11,470 +200
Bạc Liêu Gạo Một Bụi 17,000  0 Thương Lái thu mua
xã Ninh Hòa, H. Hồng Dân
Gạo Dài thường 17,000  0
Gạo Tài Nguyên 19,500  0
Gạo Thơm Thường 18,000  0

Đơn vị tính: VND/kg

Nguồn: Viện chủ yếu sách

Xem thêm: Giá cao su hôm nay 28/9/2023: Ổn định