Giá lúa gạo ngày 13/9/2023: Giảm nhẹ nhiều loại lúa

13 Tháng Chín 2023

Bạn đang xem: Giá lúa gạo ngày 13/9/2023: Giảm nhẹ nhiều loại lúa

Giá lúa gạo thời điểm ngày hôm nay 13/9 ở điểm ĐBSCL rời hàng loạt nhiều mẫu mã lúa, thị ngôi trường gạo dịch chuyển ko giống hệt.

Giá lúa hôm nay

mobiAgri update giá chỉ lúa tiên tiến nhất thời điểm ngày hôm nay bên trên Sóc Trăng rời kể từ 100 – 300 đồng/kg.

Cụ thể, giá chỉ lúa đài thơm ngát 8 rời 300 đồng/kg, xuống nấc 7,200 đồng/kg; giá chỉ lúa ST24 (tươi) rời 300 đồng/kg, xuống nấc 7,000 đồng/kg; giá chỉ lúa OM 5451 (tươi) và giá chỉ lúa RVT (tươi) rời 200 đồng/kg, xuống nấc 7,150 đồng/kg; giá chỉ lúa OM 5451 (khô) rời 200 đồng/kg, xuống nấc 8,000 đồng/kg; giá chỉ lúa Đài thơm ngát 8 (khô) rời 200 đồng/kg, xuống nấc 7,900 đồng/kg; giá chỉ lúa RVT (khô) rời 100 đồng/kg, xuống nấc 7,800 đồng/kg.

Tại tỉnh Tiền Giang, giá chỉ lúa IR 50404 (tươi) thu mua sắm bên trên ruộng tăng 100 đồng/kg, lên nấc 7,700 đồng/kg; giá chỉ lúa thô những loại cút ngang trong vòng 7,800 – 8,000 đồng/kg.

Bảng giá chỉ lúa tiên tiến nhất hôm nay

Tỉnh Chủng loại Giá Thay đổi Điểm lấy giá
Sóc Trăng Đài thơm ngát 8 (tươi) 7,200  -300 Thương lái thu mua
Lúa ST24 (tươi) 7,000  -300
OM 5451 (tươi) 7,150  -200
RVT (tươi) 7,150  -200
OM 5451 (khô) 8,000  -200
Đài thơm ngát 8 (khô) 7,900  -200
RVT (khô) 7,800  -100
Tiền Giang IR 50404 (tươi) 7,700 +100 Thu mua sắm bên trên ruộng
IR 50404 (khô) 7,900  0
OC 10 (khô) 7,800  0 Thu mua sắm bên trên vựa gạo Hiệp Xương
Jasmine vàng (khô) 8,000  0

Đơn vị tính: VND/kg

Giá gạo hôm nay

Giá gạo thời điểm ngày hôm nay ở điểm ĐBSCL dịch chuyển trái khoáy chiều.

Ghi nhận giá chỉ gạo thời điểm ngày hôm nay bên trên chợ Sóc Trăng cút ngang hoặc rời. Trong số đó, giá chỉ gạo thơm ngát lài sữa và gạo đài loan cũ ổn định ấn định bên trên nấc 19,000 – đôi mươi,000 đồng/kg; giá chỉ gạo thông thường rời 500 đồng/kg, xuống nấc 12,000 đồng/kg.

Xem thêm: sư phụ ta tới đại nạn mới đột phá

Tại tỉnh Tiền Giang, giá chỉ gạo T 164 thu mua sắm bên trên vựa gạo Hiệp Xương tăng 200 đồng/kg, đạt tới 14,000 đồng/kg.

Ở vựa gạo Út, giá chỉ gạo lức đỏ gay (Huyết Rồng Thái) rời 200 đồng/kg, xuống nấc 23,300 đồng/kg, giá chỉ gạo Ôtin ổn định ấn định tại mức 14,000 đồng/kg.

Tại vựa gạo Phượng, giá chỉ gạo 108, giá chỉ gạo xuất khẩu 5% tấm và gạo 10% tấm tăng 100 đồng/kg, lên nấc 14,000 – 14,800 đồng/kg.

Khảo sát, giá chỉ gạo ở chợ lẻ bên trên chợ, vựa Cà Mau cút ngang xung quanh nấc 17,000 – 31,000 đồng/kg; riêng rẽ giá chỉ gạo OM18 tăng 500 đồng/kg, đạt tới 18,000 đồng/kg.

Bảng giá chỉ gạo tiên tiến nhất hôm nay

Tỉnh Chủng loại Giá Thay đổi Điểm lấy giá
Sóc Trăng Gạo thơm ngát lài sữa 19,000  0 Đại lý cung cấp gạo bên trên chợ Sóc Trăng
Gạo Đài loan cũ 20,000  0
Gạo thường 12,000  -500
Tiền Giang Gạo T 164 14,000 +200 Thu mua sắm bên trên vựa gạo Hiệp Xương
Gạo lức đỏ gay (Huyết Rồng Thái) 23,300  -200 Vựa gạo Út
Gạo Ôtin 14,000  0
Gạo 108 14,000 +200 Thu mua sắm bên trên vựa gạo Phượng
Gạo NL L1 16,900  0
Gạo NL L2 (lức) 9,200  0
Gạo XK 5% tấm 14,800 +100
Gạo XK 10% tấm 14,500 +100
Cà Mau Gạo OM18 18,000 +500 Giá kinh doanh nhỏ bên trên chợ, vựa
Gạo OM 576 17,000  0
Gạo ST24 27,000  0
Gạo ST25 31,000  0

Đơn vị tính: VND/kg

Nguồn: Viện chủ yếu sách

Xem thêm: komi can't communicate chap 374