Giá lúa gạo hôm nay 24/10/2023: Giá lúa OM 18 giảm

24 Tháng Mười 2023

Giá lúa gạo thời điểm ngày hôm nay 24/10/2023 tăng mạnh giá bán lúa OM 5451, trong những lúc những mẫu mã không giống ghi nhận lên đường ngang hoặc tách.

Bạn đang xem: Giá lúa gạo hôm nay 24/10/2023: Giá lúa OM 18 giảm

Giá lúa hôm nay

Sáng ni, giá bán lúa thu mua sắm bên trên vựa/ruộng ở điểm ĐBSCL hàng loạt tách, riêng biệt giá bán lúa OM 5451 (khô) giữ lại đà tăng trưởng.

Ghi nhận bên trên Hậu Giang, giá bán lúa OM 5451 tăng mạnh 2,100 đồng/kg, đạt tới 9,000 đồng/kg. Trong Khi những mẫu mã lúa không giống hàng loạt tách, cụ thể: giá bán lúa tươi tỉnh IR 50404 tách 200 đồng/kg, xuống nút 7,600 đồng/kg; giá bán lúa OM 18 và đài thơm sực 8 nằm trong tách 100 đồng/kg, xuống nút 8,000 đồng/kg.

Đối với những mẫu mã lúa thô, giá bán lúa ST 24 tụt giảm mạnh 500 đồng/kg, xuống nút 9,500 đồng/kg; giá bán lúa IR 50404 tách 200 đồng/kg, xuống nút 8,500 đồng/kg; giá bán lúa IR 50404 tách 200 đồng/kg, xuống nút 8,500 đồng/kg; giá bán lúa OM 5451 tách 100 đồng/kg, xuống nút 7,900 đồng/kg.

Tương tự động bên trên Ga Tre, giá bán lúa thô thu mua sắm bên trên ruộng ở thị trấn Thạnh Phú hàng loạt tách. Trong số đó, giá bán lúa OM 1352 tách mạnh mẽ nhất, cho tới 2,300 đồng/kg, xuống nút 6,400 đồng/kg; giá bán lúa OC 10 tách 1,800 đồng/kg, xuống nút 7,000 đồng/kg; giá bán lúa OM 18 tách 1,100 đồng/kg, xuống nút 7,000 đồng/kg; giá bán lúa OM 4900 và OM 6162 nằm trong tách 1,000 đồng/kg, xuống nút 7,300 – 7,400 đồng/kg; giá bán lúa đài thơm sực 8 tách 500 đồng/kg, xuống còn 8,500 đồng/kg; riêng biệt giá bán lúa ST tăng 400 đồng/kg, lên nút 8,400 đồng/kg.

Xem thêm: tú tài gia tiểu kiều nương

Giá lúa thời điểm ngày hôm nay bên trên Hậu Giang

Chủng loại Giá Thay đổi
IR 50404 (tươi) 7,600  -200
OM 18 (tươi) 8,000  -100
Đài Thơm 8 (tươi) 8,000  -100
RVT (tươi) 8,300  0
ST 24 (tươi) 8,400  0
OM 5451 (khô) 7,900  -100
IR 50404 (khô) 8,500  -200
OM 18 (khô) 8,900  0
Đài Thơm 8 (khô) 9,000  -100
RVT (khô) 9,400  0
ST 24 (khô) 9,500  -500
OM 5451 (khô) 9,000 +2100

Giá lúa thời điểm ngày hôm nay bên trên Ga Tre

Chủng loại Giá Thay đổi
ST (khô) 8,200 +400
OC 10 (khô) 6,300  -1800
OM 18 (khô) 7,000  -1100
OM 4900 (khô) 7,300  -1000
OM 6162 (khô) 7,400  -1000
Đài Thơm 8 (khô) 7,500  -500
OM 1352 (khô) 6,400  -2300

Đơn vị tính: VND/kg

Thị ngôi trường gạo vô nước

Khảo sát thị ngôi trường gạo nội địa thời điểm ngày hôm nay ổn định ấn định. Tại Hậu Giang, đại lý phân phối gạo đang được thu mua sắm gạo OM 18 bên trên nút 16,000 đồng/kg; giá bán gạo đài thơm sực 8 tầm mức 17,000 đồng/kg; giá bán gạo RVT đạt tới 18,000 đồng/kg.

Xem thêm: ảnh kiệt mio dễ thương

Trên thị ngôi trường xuất khẩu, giá bán gạo của nước Việt Nam lên đường ngang. Thương Hội Lương thực nước Việt Nam (VFA) mang lại hoặc, hiện nay giá bán gạo xuất khẩu 5% tấm của nước Việt Nam tại mức 643 USD/tấn; giá bán gạo loại 25% tấm ghi nhận xung quanh nút 628 USD/tấn.

Giá gạo thời điểm ngày hôm nay bên trên Hậu Giang

Chủng loại Giá Thay đổi
OM 18 16,000  0
Đài thơm sực 8 17,000  0
RVT 18,000  0

Đơn vị tính: VND/kg

Nguồn: Viện chủ yếu sách