Giá lúa gạo hôm nay 14/9/2023: Tiếp đà tăng

Giá lúa gạo ngày hôm nay 14/9 tiếp đà tăng trưởng nhiều khuôn mẫu lúa, giao dịch thanh toán đủng đỉnh. Thị ngôi trường gạo dịch chuyển ngược chiều trong số những tỉnh trọng tâm ở điểm ĐBSCL.

Bạn đang xem: Giá lúa gạo hôm nay 14/9/2023: Tiếp đà tăng

Giá lúa hôm nay

Giá lúa ngày hôm nay ở An Giang và Cần Thơ tăng hàng loạt nhiều khuôn mẫu, trong những khi ở An Giang giá chỉ lúa lại lặng sóng.

Cụ thể: bên trên An Giang, giá chỉ gạo IR 50404 (tươi) tăng 800 đồng/kg, lên nấc 7,700 – 7,800 đồng/kg; giá chỉ lúa phân tử nhiều năm (tươi) tăng 600 đồng/kg, lên nấc 7,800 – 8,200 đồng/kg; giá chỉ lúa OM 5451 (khô) và giá chỉ lúa phân tử nhiều năm (khô) tăng 200 đồng/kg, lên nấc 8,000 – 8,200 đồng/kg; giá chỉ lúa OM 4900 (khô) tăng 300 đồng/kg, lên nấc 7,900 – 8,100 đồng/kg.

Tại Cần Thơ, công Ty Hoàng Khanh thu mua sắm giá chỉ lúa Jasmine (khô) tăng 200 đồng/kg, đạt tới 7,600 đồng/kg; giá chỉ lúa IR 50404 (khô) tăng 300 đồng/kg, đạt 8,200 đồng/kg; giá chỉ lúa OM 4218 (khô) tăng 100 đồng/kg, đạt 8,800 đồng/kg; giá chỉ lúa IR 50404 (tươi) tăng 200 đồng/kg, đạt 7,200 đồng/kg; riêng biệt giá chỉ gạo OM 4218 (tươi) chuồn ngang ở tại mức 7,800 đồng/kg.

Khảo sát giá chỉ lúa ngày hôm nay bên trên An Giang không bao giờ thay đổi, nấc thu mua sắm đang được neo xung quanh nấc 7,750 – 8,200 đồng/kg.

Bảng giá chỉ lúa tiên tiến nhất hôm nay

Tỉnh Chủng loại Giá Thay đổi Điểm lấy giá
An Giang Lúa Nhật (tươi) 7,800 – 8,000  0 Thu mua sắm bên trên những thị xã nhập tỉnh
IR 50404 (tươi) 7,750 – 8.000  0
Đài thơm ngát 8 (tươi) 8.000 – 8,200  0
Trà Vinh IR 50404 (tươi) 7,700 – 7,800 +800 Thu mua sắm bên trên ruộng
Lúa phân tử nhiều năm (tươi) 7,800 -8,200 +600
OM 5451 (khô) 8,000 – 8,200 +200 Xí nghiệp hoa màu huyện
OM 4900 (khô) 7,900 – 8,100 +300 Thương lái mua sắm bên trên huyện
IR 50404 (khô) 7,900 – 8,100 +200 Xí nghiệp hoa màu huyện
Lúa Hạt nhiều năm (khô) 8,000 – 8,200 +200
Cần Thơ Lúa Jasmine (khô) 7,600 +200 Công Ty Hoàng Khanh thu mua
OM 4218 (khô) 8,800 +100
IR 50404 (khô) 8,200 +300
OM 4218 (tươi) 7,800  0
IR 50404 (tươi) 7,200 +200
IR Jasmine (tươi) 6,600 +200

Đơn vị tính: VND/kg

Giá gạo hôm nay

Cập nhật giá chỉ gạo tiên tiến nhất ngày hôm nay bên trên thị ngôi trường nội địa.

Khảo sát giá chỉ gạo ngày hôm nay ở An Giang.

– Giá gạo thơm ngát Jasmine tăng 1,000 đồng/kg, đạt tới 16,000 – 18,000 đồng/kg.

– Giá gạo thông thường tăng 1,000 đồng/kg; đạt tới 13,000 – 15,000 đồng/kg.

Xem thêm: helmut đứa trẻ bị ruồng bỏ

– Giá gạo White phổ biến tăng 500 đồng/kg, đạt tới 16,000 đồng/kg.

Đối với giá chỉ những loại gạo khác ví như gạo Sóc Thái, gạo thơm ngát, gạo Đài Loan (trong), gạo Hương Lài chuồn ngang trong tầm 16,500 – 21,000 đồng/kg.

Tại Trà Vinh giá chỉ gạo dịch chuyển không được đều. Trong số đó, giá chỉ gạo nguyên vật liệu 15% tấm tăng 500 đồng/kg, lên nấc 13,500 – 14,000 đồng/kg.

Trái ngược giá chỉ gạo nguyên vật liệu (Lức) – IR50404 tách 500 đồng/kg, xuống nấc 12,000 đồng/kg; giá chỉ gạo nguyên vật liệu (Lức) – phân tử nhiều năm tách 1,500 đồng/kg, xuống nấc 12,500 – 13,000 đồng/kg.

Riêng giá chỉ gạo nguyên vật liệu 5% tấm chuồn ngang ở tại mức 14,000 – 14,500 đồng/kg; giá chỉ gạo nguyên vật liệu 25% tấm tầm mức 12,000 – 12,500 đồng/kg.

Tham khảo giá chỉ gạo ngày hôm nay ở Cần Thơ không bao giờ thay đổi, hiện nay công Ty Hoàng Khanh thu mua sắm những loại xung quanh nấc 10,000 – đôi mươi,000 đồng/kg.

Bảng giá chỉ gạo tiên tiến nhất hôm nay

Tỉnh Chủng loại Giá Thay đổi Điểm lấy giá
An Giang Gạo thơm ngát Jasmine 16,000 – 18,000 +1000 Giá chào bán buôn
Gạo thường 13,000 – 15,000 +1000
Gạo White thông dụng 16,000 +500
Gạo Sóc thường 16,500-17,000  0
Gạo Sóc Thái 18,500 0
Gạo thơm ngát Đài Loan (trong) 21,000 0
Gạo Hương Lài 19,500 0
Trà Vinh Gạo NL 5% tấm 14,000 – 14,500  0 Giá Thu mua
Gạo NL 15% tấm 13,500 – 14,000 +500
Gạo NL 25% tấm 12,000 – 12,500  0
Gạo NL (Lức) – IR50404 12,000  -500
Gạo NL (Lức) – phân tử dài 12,500 – 13,000  -1500
Cần Thơ Gạo Jasmine 15,000 0 Công Ty Hoàng Khanh thu mua
Gạo CLC 4900 12,000 0
Gạo 504 10,000 0
Gạo Hương lài 20,000 0
Gạo nường hoa 16,000 0

Đơn vị tính: VND/kg

Nguồn: Viện chủ yếu sách

Xem thêm: Cách Sử Dụng Adobe Photoshop Phiên Bản Web Không Cần Download Phần Mềm