đường dần tại dị giới

Nội dung

Thể loại huyền huyễn dị giới theo gót nguyên vẹn tác của Lục Đạo. Hắn với cùng 1 thân mật công phu siêu quần bạt tụy, vô toàn cầu thực tế ko đất diễn, chỉ từ thủ tục trinh sát. Tình cờ cho tới được Dị giới vô thời thế lếu láo loàn, bên trên mặt trận đẩy mạnh tiềm năng. Tên hắn là Đường Dần, chuyện của hắn như chỉ tồn bên trên vô truyền thuyết...

Bạn đang xem: đường dần tại dị giới

Danh sách chương