1. Hãy gia nhập group NHÀ SONY FAN >> https://www.facebook.com/groups/nhasonyfan/

Điểm thưởng dành cho Hiếu Xe Bít

Đang tải...
 1. 20
  Thưởng vào: 10/4/14

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 2. 30
  Thưởng vào: 11/3/14

  I LOVE IT!

  Content you have posted has attracted 500 likes.

 3. 20
  Thưởng vào: 13/12/13

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 4. 15
  Thưởng vào: 31/10/13

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 5. 10
  Thưởng vào: 14/10/13

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 6. 10
  Thưởng vào: 7/10/13

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 7. 5
  Thưởng vào: 7/1/13

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 8. 2
  Thưởng vào: 20/12/12

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 9. 1
  Thưởng vào: 2/6/12

  First Message

  Hãy viết bài đóng góp cho diễn đàn bạn sẽ nhận được điều này!