điên cuồng thăng cấp hệ thống

Tác giả: Điên cuồng Manh Manh
Thể loại: Tiên Hiệp, Hệ Thống, Xuyên Không
Loại: Truyện convert,VIP
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt nghe:
65271
Giọng nam: 120 tập

Bạn đang xem: điên cuồng thăng cấp hệ thống

– Kinh mạch tàn đập phá ko thể Tu Luyện? Không quan liêu hệ! Có cuồng loạn khối hệ thống tăng cấp cho, thực hiện trọng trách, giết thịt làm thịt quỷ quái, Nuốt Chửng điểm không giống Nhân Linh lực, hoặc là luyện chế bên dưới đan dược, tương khắc bên dưới đại trận, ngay tắp lự rất có thể nhận được kinh nghiệm!
Điểm kinh nghiệm tay nghề quá thấp? Không kiêng dè, tớ với gấp rất nhiều lần kinh nghiệm tay nghề thẻ, kinh nghiệm tay nghề x10 thẻ! Điểm kinh nghiệm tay nghề bạo bạo bạo, cấp cho số thăng thăng thăng!

Cái gì tài năng thiên bẩm, triệu phú tộc nào là thiếu thốn gia, vật gì đế quốc Jarvan IV, lại yêu thương nghiệt thiên phú, mặt mũi đối tính năng này cuồng loạn thăng cấp cho, đều bị xa cách xa quăng quật lại đằng sau!
“A, tớ lại thăng cấp?” Dịch Thiên Vân tỉnh lại sau giấc mộng, trừng trị hiện nay bản thân lại thăng cấp cho. . .
Trong kiểu toàn cầu này , phong cách quy hướng tương tự minh xác, tổng số chia thành chín kiểu Cấp Bậc.
Luyện Thể – Luyện Linh – Ngưng Đan – Linh Đan – Hóa Đan – Hư Linh – Linh Vương – Thánh Vương – Thần Vương /Tinh Quân – Địa Quân – Thánh Quân – Thần Quân – Thiên Tôn – Thiên Thần – Thần Đế/Tinh Đồ – Tinh Sư – Đại Tinh Sư – Tinh Quân – Tinh Tôn – Đại Tinh Tôn- thần tinh ma tôn- thiên tinh ma chí tôn- 9 sao chí tôn —— 10 sao chí tôn —— Tinh Đế —— rất rất tinh ma đế —— Thiên Đế —— rất rất Thiên Đế!

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 03:49:10

2:

Tap 002 - 03:22:35

3:

Tap 003 - 03:26:49

4:

Tap 004 - 03:30:59

5:

Tap 005 - 03:24:49

6:

Tap 006 - 03:26:39

7:

Tap 007 - 03:29:37

8:

Tap 008 - 03:24:18

9:

Tap 009 - 03:22:26

10:

Tap 010 - 03:21:32

11:

Tap 011 - 03:21:22

12:

Tap 012 - 03:24:26

13:

Tap 013 - 03:19:00

14:

Tap 014 - 03:19:02

15:

Tap 015 - 03:21:31

16:

Tap 016 - 03:19:27

17:

Tap 017 - 03:18:14

18:

Tap 018 - 03:14:53

19:

Tap 019 - 03:21:48

20:

Tap 020 - 03:20:21

21:

Tap 021 - 03:19:25

22:

Tap 022 - 03:20:21

23:

Tap 023 - 03:20:09

24:

Tap 024 - 03:19:22

25:

Tap 025 - 03:18:35

26:

Tap 026 - 03:20:59

27:

Tap 027 - 03:17:55

28:

Tap 028 - 03:17:57

29:

Tap 029 - 03:19:22

30:

Tap 030 - 03:26:41

31:

Tap 031 - 03:21:36

32:

Tap 032 - 03:21:51

33:

Tap 033 - 03:17:35

34:

Tap 034 - 03:19:00

35:

Tap 035 - 03:17:02

36:

Tap 036 - 03:19:29

37:

Tap 037 - 03:19:52

38:

Tap 038 - 03:20:42

39:

Tap 039 - 03:19:37

40:

Tap 040 - 03:18:45

41:

Tap 041 - 03:19:18

42:

Tap 042 - 03:18:12

43:

Tap 043 - 03:19:31

44:

Tap 044 - 03:18:50

45:

Tap 045 - 03:17:15

46:

Tap 046 - 03:18:36

47:

Tap 047 - 03:18:26

48:

Tap 048 - 03:18:41

49:

Tap 049 - 03:17:16

50:

Tap 050 - 03:17:14

51:

Tap 051 - 03:20:15

52:

Tap 052 - 03:16:42

53:

Tap 053 - 03:16:54

54:

Tap 054 - 03:13:23

55:

Tap 055 - 03:13:53

56:

Tap 056 - 03:13:43

57:

Tap 057 - 03:14:00

58:

Tap 058 - 03:14:24

59:

Tap 059 - 03:14:58

60:

Tap 060 - 03:14:58

61:

Tap 061 - 03:17:34

Xem thêm: Những loại quả giúp sáng mắt bạn nên ăn thường xuyên

62:

Tap 062 - 03:16:03

63:

Tap 063 - 03:17:27

64:

Tap 064 - 03:17:22

65:

Tap 065 - 03:15:26

66:

Tap 066 - 03:16:12

67:

Tap 067 - 03:19:37

68:

Tap 068 - 03:18:15

69:

Tap 069 - 03:16:44

70:

Tap 070 - 03:15:57

71:

Tap 071 - 03:14:09

72:

Tap 072 - 03:16:38

73:

Tap 073 - 03:15:31

74:

Tap 074 - 03:15:38

75:

Tap 075 - 03:15:55

76:

Tap 076 - 03:17:20

77:

Tap 077 - 03:17:41

78:

Tap 078 - 03:14:33

79:

Tap 079 - 03:16:33

80:

Tap 080 - 03:15:08

81:

Tap 081 - 03:14:02

82:

Tap 082 - 03:11:56

83:

Tap 083 - 03:14:23

84:

Tap 084 - 03:13:02

85:

Tap 085 - 03:13:40

86:

Tap 086 - 03:13:35

87:

Tap 087 - 03:12:39

88:

Tap 088 - 03:12:59

89:

Tap 089 - 03:13:30

90:

Tap 090 - 03:15:08

91:

Tap 091 - 03:16:00

92:

Tap 092 - 03:14:56

93:

Tap 093 - 03:15:13

94:

Tap 094 - 03:15:11

95:

Tap 095 - 03:16:30

96:

Tap 096 - 03:13:50

97:

Tap 097 - 03:14:15

98:

Tap 098 - 03:16:25

99:

Tap 099 - 03:15:48

100:

Tap 100 - 03:17:57

101:

Tap 101 - 03:17:22

102:

Tap 102 - 03:17:15

103:

Tap 103 - 03:14:50

104:

Tap 104 - 03:15:24

105:

Tap 105 - 03:17:46

106:

Tap 106 - 03:16:07

107:

Tap 107 - 03:17:51

108:

Tap 108 - 03:15:40

109:

Tap 109 - 03:15:48

110:

Tap 110 - 03:15:37

111:

Tap 111 - 03:14:51

112:

Tap 112 - 03:14:39

113:

Tap 113 - 03:15:06

114:

Tap 114 - 03:15:38

115:

Tap 115 - 03:20:30

116:

Tap 116 - 03:13:48

117:

Tap 117 - 03:15:35

118:

Tap 118 - 03:15:22

119:

Tap 119 - 03:14:14

120:

Tap 120 - 03:16:47

1:

Tap 001

2:

Tap 002

Xem thêm: Giá tiêu hôm nay 11/12/2023: Đi ngang

3:

Tap 003