đế thiếu chuyên sủng bá đạo thê

Nội dung

"100 đồng, phí vất vả, lên đường cẩn trọng ko tiễn" Đường đàng là đế thiếu hụt, vậy và lại bị con cái nhóc cơ xem như là giải dược! "Đã lắc tiện nghi ngại của bổn thiếu hụt gia, còn mong muốn chạy? Ai mang lại em dũng khí đó!"

Bạn đang xem: đế thiếu chuyên sủng bá đạo thê

Danh sách chương