đấu phá thương khung tiêu viêm

Viêm Đế Tiêu Viêm

Tiêu Viêm, anh hùng chủ yếu vô đái thuyết 《 Đấu Phá Thương Khung 》 xuất kể từ Thiên Tàm Thổ Đậu, bên trên 《 Vũ Động Càn Khôn 》, 《 Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện Chi Dược Lão Truyền Kỳ 》, 《 Đại Chúa Tể 》 và 《 Thương Khung Bảng Chi Thánh Linh Kỷ 》 đều được nhắc cho tới hoặc xuất hiện nay.

Bạn đang xem: đấu phá thương khung tiêu viêm

Thông tin cậy cơ bản
Tên: Tiêu Viêm - 萧炎
Tên khác: Viêm Đế, Nham Kiêu, Dược Nham
Xưng hào: Viêm Đế
Tu vi: Đấu Đế - Chúa Tể Cảnh - Đế Cảnh
Chức Nghiệp:Luyện Đan Sư
Cảnh giới luyện đan: Đế phẩm luyện đan đại tông sư (Đấu khí đại lục), Thánh phẩm luyện đan đại tông sư (Đại thiên thế giới)
Chiến hữu: Võ Tổ-Lâm Động, Mục Tôn-Mục Trần
Hình tượng nhân vật: Mặc áo bào đen sạm, bên trên mặt mũi luôn luôn vẻ lười biếng nói chung nhác tiếu dung, vác nghiêng thanh đại xích black color. Cạnh ngoài thân thiết thể thiêu châm hỏa diễm lung linh, kể từ xa xôi nhìn lại như 1 hỏa thần, tràn trề uy áp không hiểu biết được.
Câu thông thường nói: xxx, xịn tía như vậy!

Thành tựu
15 tuổi hạc chính thức tu luyện, trước 40 tuổi hạc trở nên tựu Đấu Đế, chấn hưng gia tộc
Tiêu khử Hồn Thiên Đế cứu vớt vớt thiên hạ thương sinh
Chưởng khống 22 loại Dị hỏa
Tại Đại Thiên Thế giới tạo nên Vô Tận Hoả Vực, vị vô thuật luyện đan, ngắn ngủn ngủi bao nhiêu trăm năm trở nên thánh địa luyện đan, một siêu cấp cho quyền lực bên trên Đại Thiên Thế Giới, ngang với Võ Cảnh, Kiếm Vực, Vạn Mộ Chi Địa
Sau 28 năm Khi Thiên Tà Thần bị tiêu diệt, bên trên Thương Khung Bảng đánh dấu thương hiệu thiệt, tiến bộ vô Chúa Tể Cảnh, nằm trong Vũ Tổ Lâm Động, Đại Chúa Tể Mục Trần trở nên thủ hộ fake ở Đại Thiên Thế Giới. Vô Tận Hỏa Vực cũng trở nên 1 trong tía đại quyền lực ở Đại Thiên Thế Giới, sánh ngang với Võ CảnhMục Phủ
Quan hệ nhân mạch
Trưởng bối: Tiêu Chiến (cha), Tiêu Huyền, Tiêu Thần (tiên tổ)
Sư tổ: Hàn San San
Sư phụ: Dược Trần
Thân huynh đệ: Đại ca Tiêu Đỉnh, nhị ca Tiêu Lệ
Thê tử: Tiêu Huân Nhi, Cửu Thải Thôn Thiên Mãng-Thải Lân
Hồng nhan: Vân Vận, Thiên Độc Nữ-Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Nhã Phi, Tử Nghiên
Con cái: Con gái Tiêu Tiêu, đàn ông Tiêu Lâm, con cháu trai Tiêu Mạch
Hậu bối: Mục Tôn-Mục Trần, xưng hào Đại Chúa Tể, phủ công ty Mục Phủ, được Tiêu Viêm trợ hùn siêu bay.
Bằng hữu: Võ Tổ-Lâm Động, xưng hào Võ Tổ, cảnh công ty Võ Cảnh, từng trợ hùn Mục Trần siêu bay.
Thế lực phụ thuộc trực tiếp
Bàn Môn: Do Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi, Ngô Hạo, Hổ Gia xây dựng ở nội viện Già Nam học viện chuyên nghành.
Tiêu Môn: Tiêu Viêm nằm trong nhị ca Tiêu Lệ xây dựng ở Hắc Giác Vực
Viêm Minh: Dung phù hợp Luyện Dược Sư hội đồng, Tiêu Môn, hoàng thất Gia Mã nhưng mà xây dựng, minh công ty Tiêu Viêm, Cửu Thải Thôn Thiên Mãng-Thải Lân tọa trấn (phó minh chủ)
Tinh Vẫn Các: Do Dược Trần và Phong tôn fake bên nhau tạo nên, Tiêu Viêm là thiếu thốn những công ty.
Thiên Phủ Liên Minh: Tinh Vẫn Các, Hoa Tông, Phần Viêm Cốc, Đan Tháp tạo ra trở nên liên minh nhằm ngăn chặn Hồn Điện.
Vô Tận Hỏa Vực: Tiêu Viêm tạo nên bên trên Đại Thiên Thế Giới, giao hiếu với Mục Phủ và Võ Cảnh, đối địch với Hỏa Linh Tộc, Ma Ha cổ tộc, Tà tộc vực ngoại

Xem thêm: stranger than friends tiếng việt

Xem thêm: cô dâu thời thơ ấu của tôi

Thế lực hảo hữu
Mục Phủ: Mục Trần xây dựng bên trên Thiên La đại lục, hùng bá thiên hạ. Tại Đại Thiên Thế giới khu vực trục nước ngoài địch, lưu giữ gìn chủ quyền.
Võ Cảnh: Lâm Động xây dựng Võ Cảnh.
Năng lực Tiêu Viêm

Trang bị
Huyền Trọng Xích
Viễn Cổ Trùng Hoàng Y
Hỏa Lôi Tử
Thiên Yêu Khôi và cách thức luyện chế
Bắc Vương
Vạn Thú Đỉnh
Dị Hỏa Dược Đỉnh

Công pháp
Phần Quyết
Đấu kỹ
Hấp Chưởng
Xuy Hỏa Chưởng
Bát Cực Băng
Bạo Bộ
Tử Vân Dực
Sư Hổ Toái Kim Ngâm
Diễm Phân Phệ Lãng Xích
Vô Danh Xích Pháp
Phật Nộ Hỏa Liên
Đế nén Quyết
Tam Thiên Lôi Động
Thiên Nhạn Cửu Hành Dực
Lục Hợp Du Thân Xích
Ngũ Luân Ly Hỏa Pháp
Tam Thiên Lôi Huyễn Phân
Long Hoàng Cổ Giáp
Thiên Minh Tu La Thủ
Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng
Đại Địa Cương Viêm
Kim Cương Lưu Ly Thân
Phật Nộ Luân Hồi
Hoàng Tuyền Chỉ
Hoàng Tuyền Chưởng
Hoàng Tuyền Thiên Nộ
Viêm Chi Đế Thân
Viêm Huyền Bạo
Dị Hỏa Hằng Cổ Xích
Thần thông
Phận Nộ Đế Viêm Liên
Viêm Thần
Hồn thuật
Thái Nhất Hồn Quyết
Vô Danh Khẩu Quyết
Hồn kỹ: Hồn Thủ Ấn
Bí thuật
Thiên Hỏa Tam Huyền Biến
Thiên Đô Hỏa Ấn
Chân - Lộng Diễm Quyết
Thăng Linh
Tộc Văn
Hủy Diệt Hỏa Thể
Nạp giới
U Hải nập giới
Cốt Viêm giới
Bạch Sắc hấp thụ giới
Dị hỏa: 22 loại Dị Hỏa, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Cốt Linh Lãnh Hỏa, Tịnh Liên Yêu Hỏa...