Đăng ký Offline Xperia SP – HN

* Chi phí đồ uống tự chi trả

Tên của bạn (bắt buộc)

Số điện thoại (bắt buộc)

Mẫu điện thoại bạn sẽ mang theo

Ghi chú(nếu có)

captcha

Nhập ký tự trên

* khi click đăng ký dù có thông báo màu đỏ nhưng các bạn vẫn gửi thành công, không cần ấn lại lần nữa.

Leave a Reply