Đăng ký Offline HN: Say âm nhạc, trải nghiệm Z Ultra

Tên của bạn (bắt buộc)

Số điện thoại (bắt buộc)

Mẫu điện thoại bạn sẽ mang theo

Ghi chú(nếu có, tham gia văn nghệ)

captcha

Nhập ký tự trên

*Giống như mọi lần Offline trước chi phí đồ uống xin vui lòng tự gửi giúp.

Leave a Reply