cuộc chiến giữa người và thần ss2 manga

Nhấn nhập trên đây nhằm singin tự động hóa và đồng nhất truyện theo đòi dõi kể từ site cũ. Không truy vấn trang web hàng nhái nhằm tách bị hack tài khoản

  • Trang chủ
  • Thể loại
  • Shuumatsu no Valkyrie

Shuumatsu no Valkyrie

Nội dung

Các vị thần phanh hội nghị nhằm bàn về việc sinh sống còn của trái đất. Tất cả đều đưa ra quyết định "kết liễu" loài người, chỉ duy một valkyrie đứng lên phản đối bằng phương pháp kiến nghị 1 trận đánh thân ái thần và người. Cuộc chiến đưa ra quyết định số phận của trái đất này tiếp tục đi ra sao? Xin chào đón gọi.

Danh sách chương