các nàng nói ta là vua tương lai

Nhấn vô phía trên nhằm singin tự động hóa và đồng điệu truyện theo gót dõi kể từ site cũ. Không truy vấn trang web hàng fake nhằm tách bị hack tài khoản

Bạn đang xem: các nàng nói ta là vua tương lai

  • Trang chủ
  • Thể loại
  • Các nường thưa tớ là vua tương lai

Các nường thưa tớ là vua tương lai

Nội dung

Kỷ nguyên vẹn mới mẻ buông xuống, quả đât phanh rời khỏi thời kỳ toàn thế giới tấn công quái quỷ. Mỗi người giành được công suất nằm trong loại trò nghịch ngợm. Tu Tiên và tu quỷ phát triển thành nhị công việc và nghề nghiệp chủ yếu. Vai chủ yếu được người trùng sinh Đường Khinh Nhu tiếp cận, hiểu rằng kỷ nguyên vẹn mới mẻ chuẩn bị xẩy ra, phân phát hiện tại sự thật

Danh sách chương