an toàn như ở nhà

Nhấn nhập trên đây nhằm singin tự động hóa và đồng hóa truyện theo đuổi dõi kể từ site cũ. Không truy vấn trang web hàng fake nhằm rời bị hack tài khoản

  • Trang chủ
  • Thể loại
  • An Toàn Như Tại Nhà

An Toàn Như Tại Nhà

Nội dung

Cô thiếu thốn phái đẹp Eun Gee tỉnh dậy sau cơn ham mê và vạc sinh ra rằng một mùa bùng vạc thây quỷ đã sở hữu lấy quốc hòn đảo nhưng mà cô gọi là quê nhà. Khi thây quỷ chuẩn bị sửa nhào cho tới, cô được giải cứu giúp vì thế Shuhei - kẻ khử zombie bí hiểm đem nhập bản thân một kín đáo kinh khủng. Eun Gee tiếp tục cần thiết Shuhei hỗ trợ nhập trận đánh với chỗ đông người khát huyết bên trên đàng tìm hiểu lại em cô - những người dân nhưng mà cô kỳ vọng vẫn còn đấy sinh sống ở phía mặt mũi bại của quần đảo.

Danh sách chương