Xperia 1 và Xperia 5 chính thức lên đời Android 10: dark mode, kết nối mạng qua USB-C,…

Sony chính thức tung cập nhật Android 10 cho Xperia 1 và Xperia 5, bản cập nhật 55.1.A.0.748 đã bắt đầu được phân phối tới các thị trường, nặng 3.1 GB. Bản cập nhật mang đến một số thay đổi như:

  • Hệ điều hành Android 10 mới nhất.
  • Cải thiện EyeAF.
  • Cải thiện Cinema Pro.
  • Cải thiện Game Enhancer.
  • Cho phép kết nối mạng Internet qua cổng USB-C nhờ cable USB to LAN.
  • Bổ sung Dark Mode.
  • Cải thiện các vấn đề bảo mật.

 

(Tiếp tục cập nhật)…

 

Nguồn: Marco Kao.

 

Check Also

Department World wide web betting house Poker

Department World wide web betting house Poker Any Bovada Web-based casino has been growing away …

Tween Parenting methods for 10, 11, and 12-Year-Olds tweens that are.Many quite independent.

Tween Parenting methods for 10, 11, and 12-Year-Olds tweens that are.Many quite independent. Jennifer O’Donnell …

Leave a Reply